Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm C

(Chúa Nhật truyền Giáo)

Kiên Trì Cầu Nguyện

(Xh 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 29 thường niên...

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta kiên tâm cầu nguyện. Vì Thiên Chúa không thể làm ngơ mãi trước lời cầu xin tha thiết của chúng ta... Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho Con Một Người chịu chết chuộc tội chúng ta. Chẳng lẽ Người từ chối lời chúng ta van xin Người. Ðôi khi Người cũng thử thách chúng ta, nhưng chúng ta cứ bền tâm tin tưởng Người.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn kiên trì cầu nguyện, để được Chúa nhận lời. Ðặc biệt hôm nay là Chúa Nhật Truyền Giáo, chúng ta cầu xin Chúa chọn thêm nhiều Linh Mục Tu Sĩ giúp giảng đạo Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Xh 17,8-13

Nhờ ông Môisen cầu nguyện kiên trì mà dân Chúa đã thắng quân thù, và được vào đất Chúa hứa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Tm 3,14-4,2

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên ông Timôtê và chúng ta giữ vững những gì đã học trong Kinh Thánh, và bền tâm rao giảng Lời Chúa, lúc thuận tiện cũng như khi bết tiện.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 18,1-8

Qua dụ ngôn "quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy", Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bền đổ, để được Chúa nhận lời, vì Chúa là Cha toàn năng và nhân hậu vô cùng. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu dạy chúng ta kiên trì cầu nguyện để được Chúa nhận lời. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin.

1. Hội Thánh đại diện Thiên Chúa ở trần gian. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn sẵn sàng bênh đỡ những kẻ cô thế cô thân, những người bị đàn áp bất công trong cuộc sống.

2. Chính quyền phải là những kẻ cầm cân nảy mực chân lý. Xin cho họ biết tôn trọng chân lý và bênh vực quyền lợi chính đáng của người dân, nhất là những người dân thấp cổ bé miệng.

3. "Chẳng lẽ Thiên Chúa không bênh vực những kẻ ngày đêm kêu cầu đến người". Xin cho các Kitô hữu biết kiên trì cầu nguyện, để được Chúa nhân từ ban ơn cứu giúp phần hồn phần xác.

4. "Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ nhanh chóng bênh vực họ". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương Chúa, sẵn lòng thương yêu cứu giúp anh chị em xung quanh.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con kiên trì cầu nguyện để được Chúa nhận lời. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy hằng ngày.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page