Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm C

Sống Bác Ái Ðể Ðược Nước Trời

(Am 6,1.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 26 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ có cuộc sống đời này và đời sau. Ðời sau là kết quả của cuộc sống đời này. Ðời này sống thánh thiện bác ái, đời sau sẽ được hạnh phúc vĩnh viễn trên trời... Dụ ngôn người giàu có và Ladarô nghèo khó trong Tin Mừng hôm nay minh chứng chân lý đó.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sống lành thánh bác ái, để mai sau được hưởng phước muôn đời.

- Dẫn vào bài đọc 1: Am 6,1.4-7

Ngôn sứ Amốt cảnh cáo những kẻ chỉ biết ăn chơi xa hoa phóng túng. Họ sẽ phải chết khốn khổ. Ðó là ý nghĩa của bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tm 6,11-16

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên ông Timôtê và chúng ta sống công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, để được sống đời đời trong ngày Chúa Giêsu ngự đến.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 16,19-31

Tin Mừng hôm nay kể dụ ngôn người giàu có ăn chơi ích kỷ, không thương giúp Ladarô nghèo khó, để dạy chúng ta sống bác ái đạo đức, cho đời sau được hưởng phước Nước Trời.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu bảo: "Hãy vào hưởng vương quốc dọn sẵn cho các con, vì xưa Ta đói các con đã cho ăn". Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng bênh vực và nâng đỡ người nghèo khó, bị áp bức bóc lột. Xin cho các thành phần Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng.

2. Hiện nay trên thế giới có nhiều người chết vì đói khát bệnh tật. Xin cho những nhà hảo tâm thương yêu giúp đỡ họ.

3. Nhiều người sống ích kỷ, chỉ lo cho bản thân. Xin cho họ biết chia sẻ tình thương cho anh chị em nghèo khổ bất hạnh xung quanh mình.

4. Thánh Phaolô bảo: "Hãy nên công chính và giàu lòng mến để được sống muôn đời". Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta tận tình làm theo Lời thánh nhân mời gọi.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đồng hóa với người nghèo khổ bất hạnh. Chúng con thương giúp các anh chị em đó là thương giúp Chúa và Chúa sẽ thưởng công chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page