Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm C

Quản Lý Tốt Của Cải Chúa Ban

(Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 25 thường niên...

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta quản lý tốt của cải Chúa ban. Người quản lý tốt biết sử dụng của cải theo ý Chúa muốn, để đem lại lợi ích cho chính mình và người khác... Chúa ban cho chúng ta của cải làm phương tiện để đạt cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta không phải là chủ nhân hay là đầy tớ của nó mà là người quản lý.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết dùng của cải Chúa ban cho phần rỗi chúng ta và mọi người.

- Dẫn vào bài đọc 1: Am 8,4-7

Ngôn sứ Amốt lên án gắt gao những kẻ buôn bán gian lận, đầu cơ tích trữ, bóc lột người nghèo. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tm 2,1-8

Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho mọi người được an cư lạc nghiệp, sống đẹp lòng Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 16,1-13

Tin Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn người quản lý bất trung, để dạy chúng ta biết dùng của cải Chúa ban mà lo cho phần rỗi linh hồn chúng ta và giúp đỡ kẻ khác.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Thiên Chúa ban cho con người của cải để đạt Nước Trời. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh là hiện thân Chúa Giêsu ở trần gian. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh biết noi gương Chúa, sống tinh thần nghèo khó, hy sinh giúp đỡ mọi người.

2. Nhiều người hiện nay sống nghèo khổ, thiếu thốn, không nhà không cửa. Xin cho mọi người biết thương yêu giúp đỡ, cho họ sống xứng đáng với nhân phẩm của mình.

3. "Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được". Xin cho các Kitô hữu chỉ làm tôi Thiên Chúa, và dùng tiền của như phương tiện cứu rỗi chính mình và người khác.

4. "Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, để họ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết dùng của cải Chúa ban để đạt Nước Trời.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con quản lý tốt của cải Chúa ban, là dùng của cải mà lo cho phần rỗi chúng con và giúp đỡ anh chị em chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page