Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm C

Chúa Giàu Lòng Thương Xót Và Tha Thứ

(Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 24 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ toàn thể cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và luôn tha thứ. Người thương yêu và chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn, để Người vui mừng và tha thứ. Ba dụ ngôn "con chiên lạc, đồng bạc mất và người con hoang đàng" trong Tin Mừng hôm nay nói lên điều đó.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết chạy đến Chúa mỗi khi lầm lỗi, để được lãnh nhận tình thương và ơn tha thứ của Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Xh 32,7-11.13-14

Dân Do Thái đúc bò vàng để thờ, nên Chúa định phạt họ. Nhưng nhờ ông Môisen cầu khẩn, Chúa đã nguôi giận tha thứ. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tm 1,12-17

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô cảm tạ Thiên Chúa, vì người thương tha tội ông bắt bớ Chúa, và còn chọn ông làm tông đồ giảng đạo cho lương dân.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 15,1-32

Chúa Giêsu kể ba dụ ngôn về tình thương và tha thứ của Thiên Chúa đối với tội nhân. Người chẳng những thương tha tội cho chúng ta mà còn vui mừng nữa. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và luôn tha thứ. Tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta tha thiết cầu nguyện.

1. Hội thánh là hiện thân Thiên Chúa ở trần gian. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh biết đem tình thương tha thứ của Chúa đến cho mọi người, nhất là những người lầm lạc tội lỗi.

2. Con người ngày càng hận thù, ganh ghét sát hại nhau. Xin cho họ biết lấy tình thương đối xử với nhau, thông cảm tha thứ cho nhau, chung sống hòa bình với nhau.

3. Chúa vui mừng khi thấy kẻ tội lỗi ăn năn. Xin cho chúng ta mỗi khi lỡ lầm phạm tội, biết ăn năn sám hối để Chúa vui mừng thứ tha.

4. Khi được Chúa thương tha tội, thánh Phaolô đã nhiệt thành đem Chúa đến cho lương dân. Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta biết thương giúp anh chị em lầm lỗi trở về với Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa sẵn lòng tha thứ cho kẻ tội lỗi thật lòng ăn năn. Xin cho chúng con biết tìm về Chúa mỗi khi lầm lỗi, để được Chúa thương tha cho chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page