Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm C

Theo Chúa Là Sẵn Sáng Từ Bỏ

(Kn 9,13-18; Plm 9-10.12-17; Lc 14,25-33)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 23 thường niên...

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta: muốn xứng đáng làm môn đệ Chúa, phải từ bỏ tất cả những gì không phù hợp với Chúa, kể cả những người thân yêu và quyền lợi vật chất.

Thiên Chúa là Ðấng khôn ngoan vô cùng, và Ðức Giêsu là hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta cần từ bỏ ý riêng của chúng ta, vâng nghe và làm theo ý khôn ngoan của Chúa Giêsu, để sinh ích cho chúng ta và anh chị em chúng ta.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn sàng từ bỏ những gì không phù hợp với ý muốn của Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 9,13-18

Sự khôn ngoan của Chúa vượt xa hiểu biết của chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa ban khôn ngoan và Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta được sống đẹp lòng Chúa mà được cứu rỗi. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Plm 9-10.12-17

Thánh Phaolô đang bị cầm tù vì Chúa. Ông viết thư xin bạn ông là hilêmon nhận người nô lệ là Ônêsimô như anh em trong Chúa. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 14,25-33

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta khôn ngoan chọn Chúa, yêu mến Chúa trên hết, từ bỏ tất cả những gì cản trở chúng ta, và sẵn sàng vác thánh giá theo Chúa.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta từ bỏ mọi sự và vác thánh giá theo Chúa. Chúng ta quyết tâm theo Chúa và thành khẩn kêu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng kêu gọi con cái mình từ bỏ mọi sự và vác thánh giá theo Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn hoàn thành sứ mạng, bằng lời rao giảng và gương sáng đời sống của mình.

2. Ngày nay không còn chế độ nô lệ như xưa, nhưng con người càng văn minh càng nô lệ cho lạc thú, tiền của. Xin cho mọi người biết tôn trọng tự do và phẩm giá của mình.

3. "Ai theo Ta mà không quý mến Ta hơn hết thì không thể làm môn đệ Ta". Xin cho các Kitô hữu kính mến Chúa trên hết và hy sinh mạng sống vì Chúa và vì mọi người.

4. "Ai không vác thập giá mà theo Ta thì không thể làm môn đệ Ta". Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sàng chịu gian nan thử thách hằng ngày, để được theo Chúa bền đỗ đến cùng.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương kêu gọi chúng con làm môn đệ Chúa, chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con sẵn lòng từ bỏ mọi sự và vác thánh giá theo Chúa, để được Chúa cứu rỗi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page