Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm C

Nước Trời Dành Cho Kẻ Khiêm Nhượng Bác Ái

(Hc 3,19-21.30-31; Dt 12,18-19.22-24; Lc 14,1.7-14)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 22 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta sống khiêm nhượng bác ái để được vào Nước Trời.

Khiêm nhường và bác ái là hai nhân đức căn bản của đời sống Kitô hữu. Người khiêm tốn thì luôn sống bác ái, vì nhận biết con người hèn mọn thiếu thốn mọi sự. Và trong tiệc Nước Trời, Chúa luôn thết đãi kẻ khiêm nhượng và bác ái.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sống khiêm nhượng và bác ái, để được Chúa thưởng Nước Trời.

- Dẫn vào bài đọc 1: Hc 3,19-21.30-31

Người khiêm nhường luôn làm đẹp lòng Chúa, vì Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho người khiêm tốn. Ðó là ý nghĩa bài sách Huấn Ca sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 12,18-19.22-24

Ðể được hưởng hạnh phúc với Chúa, với thiên thần và các thánh trong nước Chúa, các tín hữu phải sống tự hạ và bác ái. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 14,1.7-14

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà ông thủ lãnh Biệt Phái. dịp này Chúa dạy mọi người phải sống khiêm nhượng và bác ái, để được vào dự tiệc Nước Trời.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu dạy chúng ta sống khiêm hạ và bác ái để được hưởng Nước Trời. Với niềm tin vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta dâng lời cầu nguyện.

1. Hội thánh có sứ mạng dạy bảo các tín hữu sống khiêm nhường và bác ái. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn hoàn thành sứ mạng, bằng lời rao giảng và gương sáng đời sống của mình.

2. Muốn sống khiêm hạ, con người cần nhận biết giới hạn của mình. Xin cho mọi người biết sống phù hợp với thân phận hèn kém và giới hạn thấp bé của mình.

3. Muốn sống bác ái, các Kitô hữu phải từ bỏ thói ích kỷ. Xin cho các tín hữu Chúa biết noi gương Chúa, hy sinh xả kỷ vì mọi người.

4. Con người ai cũng muốn được giàu sang, địa vị, chức tước. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết sống khiêm hạ và quảng đại bác ái như Lời Chúa dạy.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương dạy chúng con sống khiêm nhượng bác ái để được Chúa thưởng Nước Trời. Chúng con thành tâm cảm tạ Chúa. Xin giúp chúng con thực hiện được Lời Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page