Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm C

Phấn Ðấu Qua Cửa Hẹp

(Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 21 thường niên...

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta đi theo "đường hẹp" mà vào Nước Trời, cần phải hy sinh từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mới vào được. Ðường này tuy chật hẹp, nhưng sẽ dẫn chúng ta đến cõi sống hạnh phúc; còn đường rộng rãi bê tha sung sướng đưa đến diệt vong!...

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa giúp sức chúng ta luôn đi theo đường hẹp, là từ bỏ mình, vác thánh giá theo Chúa hằng ngày.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 66,18-21

Chúa mời gọi mọi người vào Nước Trời, vào cõi sống muôn đời, để hưởng vinh quang của Người. Nhưng ai muốn vào, phải phấn đấu hy sinh. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 12,5-7.11-13

Chúa là Cha luôn thương yêu sửa dạy chúng ta là con cái Người. Chúng ta cố gắng làm theo Lời Người, để được nên công chính và sống bình an. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 13,22-30

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết: muốn vào Nước Trời phải qua "cửa hẹp", là phải hy sinh từ bỏ mình, vác thánh giá hằng ngày đi theo Chúa.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa muốn mọi người chịu khó qua "cửa hẹp" vào Nước Trời hưởng phước với Chúa. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và thành khẩn kêu xin.

1. Hội thánh luôn kêu gọi con cái mình qua cửa hẹp là hy sinh vác thánh giá theo Chúa để được vào Nước Trời. Xin cho mọi người biết vâng nghe và làm theo lời Hội Thánh mời gọi.

2. "Chỉ những ai làm theo ý Cha trên trời, mới được vào Nước Trời". Xin cho các Kitô hữu luôn tuân hành thánh ý Chúa, để được về Quê Trời hưởng phúc muôn đời.

3. Chấp nhận Chúa sửa dạy cũng là cách đi vào cửa hẹp. Xin cho chúng ta luôn cố gắng làm theo Lời Chúa dạy, dù phải hy sinh gian khổ cũng vui lòng.

4. Chẳng có gì mà Thiên Chúa không làm được. Xin cho cộng đoàn chúng ta hết lòng tin tưởng Chúa, để được Chúa giúp qua cửa hẹp mà vào Nước Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phấn đấu qua cửa hẹp mà vào Nước Chúa. Xin thương giúp chúng con, vì chúng con hèn mọn yếu đuối.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page