Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm C

Tỉnh Thức Chu Toàn Bổn Phận

(Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 19 thường niên...

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta tin tưởng, tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi Chúa đến cứu thoát chúng ta.

Ðời sống mỗi người là một cuộc hành trình về Quê Trời. Mỗi người phải là một đầy tớ trung thành chu toàn bổn phận Chúa giao hằng ngày, cần tin tưởng tỉnh thức lắng nghe và thi hành Lời Chúa dạy, để được Chúa rước về Quê Hương thật.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tỉnh thức chu toàn bổn phận Chúa giao.

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 18,6-9

Bài đọc sau đây nhắc lại việc Chúa giải phóng dân Người khỏi nô lệ Ai Cập. Nhờ phép Rửa tội, chúng ta cũng được giải thoát khỏi tội lỗi, được hưởng phần gia nghiệp Quê Trời.

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 11,1-2.8-19

Thánh Phaolô nhắc lại gương đức tin của các ông Ápraham, Isaac, Giacóp và bà Sara. Nhờ tin vào Lời Chúa, các ông bà đã được Chúa thưởng. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 12,32-48

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta trước nguy cơ của cải vật chất, đồng thời dạy chúng ta tin tưởng tỉnh thức, chu toàn trách vụ hằng ngày, sẵn sàng chờ đợi Người đến cứu thoát chúng ta bất cứ lúc nào.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu kêu gọi mọi người tỉnh thức, sẵn sàng chuẩn bị chờ đón Chúa trở lại. Chúng ta quyết tâm tỉnh thức chờ đợi Chúa và thành khẩn kêu xin.

1. Hội thánh có trách nhiệm nhắc nhở con cái tỉnh thức chờ đón Chúa trở lại. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn trách nhiệm của mình.

2. Nhiều người sống như không có ngày chết và ngày tận thế. Xin cho họ nhớ lời Chúa cảnh giác hôm nay, mà lo chu toàn bổn phận hằng ngày.

3. "Các con hãy sẵn sàng luôn vì vào giờ phút các con không ngờ thì Con Người sẽ đến". Xin cho các Kitô hữu biết sống từng phút giây như giờ sau hết của đời mình.

4. "Kho tàng các con để đâu thì lòng trí các con để đó". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết đặt kho tàng trên trời, để lòng trí luôn hướng về đó bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương nhắc chúng con tỉnh thức sẵn sàng chờ đợi Chúa, để Chúa đến rước chúng con về trời hưởng phúc với Chúa. Xin cho chúng con nhiệt thành làm theo Lời Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page