Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C

Làm Giàu Trước Mặt Chúa

(Gv 1,2.2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 18 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ toàn thể cuộc đời Chúa Giêsu trên thế gian.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta cách sử dụng của cải đời này.

Của cải cần thiết cho đời sống mỗi người. Con người cần có của để sống và giúp đỡ tha nhân. Nhưng con người thường ham mê của cải quá mức, đến nỗi quên cả hạnh phúc Nước Trời, nên hôm nay Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người "hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, lo thu tích của cải trên trời".

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy.

- Dẫn vào bài đọc 1: Gv 1,2.2,21-23

Ðoạn sách sau đây nhắc con người nhớ: của cải phù vân nay còn mai mất. Cần khôn ngoan sử dụng của cải mình khó nhọc làm ra để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

- Dẫn vào bài đọc 2: Cl 3,1-5.9-11

Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu hãy từ bỏ con người cũ tội lỗi, sống nên người mới theo gương Chúa Kitô, để trở nên hình ảnh đích thực của Thiên Chúa, là siêng năng làm việc lành hằng ngày. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 12,13-21

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu từ chối chia gia tài, vì là việc phụ thuộc. Ðiều quan trọng là lo làm việc lành phúc đức hằng ngày, để bảo đảm cho cuộc sống vinh hiển trên trời.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu bảo mọi người lo làm việc lành phúc đức để bảo đảm cho hạnh phúc thiên đàng. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa Giêsu sống nghèo khó cho loài người được giàu có. Xin cho các thành phần Hội Thánh biết sống nghèo theo gương Chúa, để phục vụ mọi người hữu hiệu hơn.

2. "Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ". Xin cho các Kitô hữu luôn làm theo Lời Chúa dạy, để bảo đảm được phần thưởng Nước Trời.

3. Tiền của không đem lại hạnh phúc thật cho con người. Xin cho mọi người biết khôn ngoan dùng nó vì lợi ích cho mình và người khác.

4. Làm giàu trước mặt Chúa là sốt sắng thờ phượng Chúa và thương giúp mọi người. Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta biết làm giàu như thế hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương dạy chúng con siêng năng làm việc lành để tích trữ kho tàng trên trời. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin giúp sức chúng con luôn thực hiện Lời Chúa dạy.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page