Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm C

Chúa Giêsu Dạy Cầu Nguyện

(St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 17 thường niên...

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta cầu nguyện cách nào để được Chúa nhậm lời.

Cầu nguyện là hơi thở, là sự sống của người Kitô hữu; phải cầu nguyện với lòng tin cậy mến, nhất là cầu xin những điều hợp ý Chúa và thực sự ích lợi cho hồn xác chúng ta qua kinh Lạy Cha.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn cầu nguyện như Chúa Giêsu dạy, để lời cầu xin của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận.

- Dẫn vào bài đọc 1: St 18,20-32

Bài đọc sau đây thuật lại dân thành Sôđôma phạm tội nặng nề. Chúa định phạt họ, nhưng ông Ápraham cầu xin Chúa tha. Chúa sẵn sàng tha nếu thành đó có một ít người công chính.

- Dẫn vào bài đọc 2: Cl 2,12-14

Chúng ta chết vì đã phạm tội, nhưng nhờ phép rửa chúng ta được sống lại với Ðức Kitô, và cũng nhờ Người mà lời cầu xin của chúng ta được chấp nhận. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 11,1-13

Ðể dạy các tông đồ cầu nguyện, Chúa Giêsu bảo các ông phải có lòng tin mạnh mẽ, lòng cậy vững bền, lòng mến thiết tha, và thân thưa với Cha trên trời bằng Kinh Lạy Cha. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cảm tạ Chúa và thành khẩn kêu xin.

1. Hội Thánh có trách nhiệm dạy con cái cầu nguyện. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt tâm dạy bảo các tín hữu sốt sắng cầu nguyện hằng ngày.

2. Nhiều Kitô hữu ngày nay xem thường việc cầu nguyện, cho rằng không cần thiết ích lợi nữa. Xin cho họ hiểu cầu nguyện cần cho cuộc sống tinh thần như hơi thở cần cho thể xác.

3. Muốn cầu nguyện được Chúa nhận lời, cần cầu xin những điều hợp ý Chúa và ích lợi cho hồn xác, với lòng tin cậy mến bền vững khiêm tốn. Xin cho các tín hữu biết cầu nguyện như vậy.

4. Chúa Giêsu dạy đọc Kinh Lạy Cha khi cầu nguyện. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn đọc kinh nầy với lòng hiếu thảo mến yêu.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con đọc kinh Lạy Cha khi cầu nguyện, và cầu nguyện với lòng tin cậy mến. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con luôn cầu nguyện như Chúa dạy.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page