Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm C

Ai Là Anh Em Tôi

(Ðnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 15 thường niên...

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ "Ðạo Chúa là đạo tình yêu". Thiên Chúa thương chúng ta như người cha thương lo cho con cái. Chúng ta cũng phải yêu mến Người với tình con thảo, và thương mến anh em như chính mình. Ðiều đó Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta khi Người chịu chết trên thập giá.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh lễ. Xin cho chúng ta hết lòng mến Chúa yêu người, nhứt là những người nghèo khổ bất hạnh.

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðnl 30,10-14

Giới răn Chúa không phải là những gì xa lạ, vượt quá sức con người, nhưng được ghi khắc trong lòng mọi người, để họ tuân giữ dễ dàng. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Cl 1,15-20

Mọi vật đều được tạo thành nhờ Ðức Kitô. Người là đầu Hội Thánh và là trưởng tử mọi loài. Nhờ máu Người đổ ra mà muôn vật được giao hòa với Thiên Chúa. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 10,25-37

Tin Mừng hôm nay thuật lại người Samari nhân lành đã thương giúp kẻ bị cướp, để dạy chúng ta đức bác ái huynh đệ: thương yêu giúp đỡ hồn xác mọi người bằng việc làm cụ thể.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa dạy mọi người thương yêu giúp đỡ nhau. Chúng ta quyết tâm làm theo Lời Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. "Các con hãy yêu thương nhau như Thầy thương yêu các con". Xin cho mọi thành phần Hội Thánh tận tình thương yêu nhau, bằng việc hy sinh giúp đỡ hồn xác mọi người hằng ngày.

2. Nhiều người hiện đang buồn sầu lo sợ vì nạn kỳ thị, hận thù, bạo lực. Xin Chúa thương thay lòng đổi dạ mọi người, cho họ biết thương yêu đồng bào đồng loại của mình.

3. Con người thường sống ích kỷ, chỉ lo cho mình mà không thương yêu giúp đỡ kẻ khác. Xin cho họ biết sống bác ái quảng đại, sẵn sàng chia cơm sẻ bánh cho những người nghèo khổ bất hạnh.

4. "Các con hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ làm khổ các con". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết làm theo Lời Chúa dạy, để nên giống Cha trên trời và được sống đời đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con thương yêu hết mọi người bằng việc làm cụ thể. Xin thương giúp chúng con luôn làm theo Lời Chúa dạy.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page