Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm C

Chúa Giêsu Sai 72 Môn Ðệ Ði Giảng Ðạo

(Is 66,10-14; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 14 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phụ giúp Chúa giảng đạo và cầu nguyện cho nhiều người hy sinh làm tông đồ.

Số 12 tông đồ không đủ cho cánh đồng truyền giáo bao la, nên Chúa Giêsu chọn thêm 72 môn đệ phụ giúp Người. Dù vậy vẫn còn cảnh "Lúa chín đầy đồng, thợ gặt lại ít. vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về".

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta và nhiều người sẵn sàng phụ giúp Chúa, đem Tin Mừng cứu rỗi đến cho mọi người, để được Chúa ghi tên trên trời.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 66,10-14

Bài đọc sau đây thuật lại Chúa sai ngôn sứ Isaia đến báo cho dân Chúa biết: Người sẽ thương cứu vớt họ như mẹ hiền âu yếm con thơ. Người sẽ làm tất cả giúp họ, như lòng họ mong ước.

- Dẫn vào bài đọc 2: Gl 6,14-18

Thánh Phaolô tuyên bố thập giá Chúa Kitô là niềm vinh dự và là ơn cứu độ của con người. Muốn giảng đạo kết quả, cần phải cậy vào thập giá Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 10,1-12.17-20

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi giảng đạo, bảo các ông xin Chúa Cha ban thêm người truyền giáo, và dạy các ông sống khiêm tốn khó nghèo... Các ông đã giảng đạo kết quả nên được ghi tên trên trời.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu cần nhiều người phụ giúp giảng đạo. Chúng ta quyết tâm phụ giúp Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng tiếp nối Chúa Giêsu giảng đạo cho mọi người. Xin cho các thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời giảng dạy, lời cầu nguyện và gương sáng đời sống hằng ngày.

2. Tin tưởng phó thác vào Chúa là điều kiện cho mọi hoạt động được kết quả, nhứt là hoạt động tông đồ. Xin cho các kitô hữu luôn đặt hết niềm tin cậy vào Chúa.

3. Khát vọng sâu xa của con người là sống bình an hạnh phúc. Xin Chúa ban bình an khắp nơi trên thế giới, để mọi người được an cư lạc nghiệp.

4. "Anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt ra gặt lúa về". Xin Chúa thương chọn nhiều người trong cộng đoàn chúng ta làm tông đồ giúp Chúa giảng đạo.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa cần nhiều người giúp Chúa giảng đạo. Xin thương tuyển chọn nhiều người trong gia đình và trong cộng đoàn chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page