Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm C

Tinh  Thần Của Môn Ðệ Chúa Giêsu

(1V 19,16-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 13 thường niên. Tin Mừng hôm nay nêu ra ba điều kiện cho những ai muốn làm môn đệ Chúa. Ðó là phải có tinh thần hy sinh, khoan dung tha thứ và dứt khoát từ bỏ như Chúa Giêsu: Người cương quyết lên Giêrusalem hy sinh chịu chết cứu chuộc mọi người. Người tha thứ cho dân làng Samari đã từ khước Người; Người bảo những kẻ xin theo Người phải dứt khoát từ bỏ những gì cản trở họ theo Người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa, sống theo tinh thần của Chúa, để xứng đáng làm môn đệ Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: 1V 18,16.19-21

Chúa kêu gọi ông Êlisê làm ngôn sứ thay cho ông Êlia. Ông dọn tiệc từ giã mọi người và từ bỏ tất cả đi theo Êlia. Ông đã nêu gương sẵn sàng hy sinh theo Chúa cho chúng ta. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Gl 5,1.13-18

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô cho biết: Chúa Giêsu đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi để được sống tự do. Chúng ta cần sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Không nên lợi dụng tự do mà sống theo xác thịt.

- Dẫn vào bài tin Mừng: Lc 9,51-62

Chúa Giêsu dạy những người muốn làm môn đệ Người phải sống như Người:

- phải có lòng quảng đại tha thứ như Người đã thương tha cho dân làng Samari.

- sẵn sàng từ bỏ tất cả như Người, hiến mạng sống vì phần rỗi nhân loại. Ðó là ý nghĩa đoạn Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm môn đệ Chúa. Chúng ta quyết tâm theo Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội thánh có sứ mạng thay thế Chúa Giêsu kêu gọi mọi người dấn thân theo Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và bằng mọi phương thế hữu hiệu Chúa ban.

2. Chúa Giêsu cương quyết lên Giêrusalem chịu chết chuộc tội loài người. Xin cho các thành phần dân Chúa can đảm hy sinh vác thánh giá theo Chúa, để hiệp công cứu rỗi với Chúa.

3. Con người ngày càng dùng bạo lực khủng bố giết hại lẫn nhau, gây biết bao thảm cảnh cho đồng loại. Xin cho mọi người biết thương yêu tha thứ nhau, để đem lại an vui hạnh phúc cho nhau.

4. Muốn làm môn đệ Chúa, phải từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta dứt khoát từ bỏ những gì còn vướng mắc trên đường theo Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương gọi chúng con theo làm môn đệ Chúa để được sống muôn đời. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin thương giúp chúng con hy sinh từ bỏ những gì cản trở chúng con trên bước đường theo Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page