Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm C

Chúa Giêsu Là Ai

(Dcr 12,10-11; Gl 3,26-29; Lc 9,18-24)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 12 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ trọn cuộc sống Chúa Giêsu ở thế gian.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến, chịu chết và sống lại chuộc tội chúng ta. Vì thế ai muốn theo Người, "phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo".

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hy sinh chết cho tội lỗi xác thịt, để được sống lại hưởng phước với Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Dcr 12,10-11

Mọi người sẽ được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa Kitô, kể cả những kẻ đã đóng đinh Người, đâm thấu trái tim Người, vì họ đã sám hối ăn năn. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Gl 3,26-29

Những ai đã chịu phép Rửa là đã chết cho tội lỗi, đã sống kết hợp với Ðức Kitô, được làm con Thiên Chúa nên được thừa tự với Người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 9,18-24

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn biết người ta bảo Người là ai, đặc biệt là các tông đồ, nên ông Phêrô thưa: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa". Người liền cho biết Người phải chịu chết và sống lại chuộc tội loài người. Ai muốn theo Người, phải bỏ mình vác thánh giá mình mà theo".

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến chuộc tội loài người. Với niềm tri ân cảm tạ, chúng ta khẩn khoản nài xin.

1. Chúa nhờ Hội Thánh tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Người ở trần gian. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và việc bác ái hy sinh hằng ngày.

2. Nhiều người hiện nay ham chuộng của cải, danh vọng thú vui hơn ơn cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho họ nhận biết, chỉ có Chúa là hạnh phúc chân thật cho con người.

3. "Thầy là Ðấng Kitô của thiên Chúa". Xin cho mọi người nhìn biết Ðức Kitô là Ðấng Cứu Thế duy nhất của loài người, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Người.

4. "Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo". Xin cho giáo hữu xứ đạo chúng ta can đảm bước theo con đường thương khó với Chúa Kitô, để được sống lại hưởng phúc muôn đời.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con hết lòng cám ơn Chúa đã cho Con Chúa chịu chết và sống lại chuộc tội chúng con. Xin giúp chúng con đi theo con đường tử nạn của người, để cũng được sống lại vinh hiển với Người.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page