Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm C

Tin Yêu Nhiều Thì Ðược Tha Nhiều

(2Sm 12,7-10.13; Gl 2,16.19-21; Lc 7,36-8,3)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 11 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối tội lỗi để được Chua tha thứ... Là con người, ai cũng có tội, càng tội nhiều, càng cần tin yêu nhiều, để được Chúa thứ tha như người nữ trong Tin Mừng hôm nay.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta mỗi khi lầm lỗi, biết ăn năn sám hối và tin mến Chúa, để được Chúa tha thứ; và chúng ta noi gương Chúa, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm anh chị em chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: 2Sm 12,7-10.13

Ngôn sứ Nathan cảnh cáo vua Ðavít vì tội nặng ông đã ngoại tình với vợ quan Uria và giết cả ông ta. Vua khiêm tốn nhận lỗi nên được Chúa thứ tha. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Gl 2,16.19-21

Thánh Phaolô xác quyết: nhờ tin vào Chúa Giêsu mà con người được công chính. Vì thế, mọi người cần chịu đóng đinh với Ðức Kitô để cùng được sống lại với Người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 7,36-8,3

Tin Mừng hôm nay thuật lại người nữ khét tiếng tội lỗi đã sám hối ăn năn, nên được Chúa tha. Chị đã tin yêu nhiều nên được tha nhiều. Càng tin mến Chúa, càng được Chúa thương tha thứ.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và tha thứ. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa Giêsu đã trao quyền tha bắt tội cho Hội Thánh. Xin cho các vị Mục Tử biết noi gương Chúa, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho mọi người, nhất là những người thành tâm sám hối và tin mến Chúa.

2. Nhiều người ngày nay không ý thức tội lỗi, chẳng nhìn nhận thân phận hèn yếu của mình. Xin cho họ khiêm tốn nhận biết tội lỗi của mình mà ăn năn sám hối.

3. Trong đời sống Kitô hữu, không gì an vui hạnh phúc cho bằng có được tâm hồn trong sạch. Xin Chúa thương ban ơn giúp sức chúng ta giữ mình sạch tội luôn.

4. Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và tha thứ. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương Chúa, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm anh chị em, để được Chúa thương tha tội chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương tha tội chúng con. Chúng con chân thành cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con luôn thương yêu tha thứ lỗi lầm cho anh chị em chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page