Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 10 Thường Niên Năm C

Chúa Giêsu Cho Kẻ Chết Sống Lại

(1V 17,17-21; Gl 1,11-19; Lc 7,11-17)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 10 thường niên...

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ tình thương và quyền năng vô cùng của Thiên Chúa. Người thương cứu rỗi chúng ta và cho kẻ chết sống lại, qua phép lạ Chúa Giêsu cho con trai độc nhất của bà góa Naim sống lại. "Qua phép lạ nầy, Chúa Giêsu báo trước Người cũng sẽ chịu chết và sống lại chuộc tội chúng ta, cho chúng ta sống muôn đời.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết đáp lại tình thương hải hà của Chúa, bằng đời sống "mến Chúa yêu người", và hết lòng tin vào quyền năng Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: 1V 17,17-24

Bài đọc sau đây thuật lại phép lạ ngôn sứ Êlia làm cho con trai bà góa ở Xa-rép-ta sống lại, sau khi ông cầu nguyện ba lần cho nó. Lời cầu nguyện chính là hơi thở, là sự sống của người tín hữu Kitô.

- Dẫn vào bài đọc 2: Gl 1,11-19

Thánh Phaolô thú nhận ông là kẻ bắt đạo Chúa, nhưng được Chúa thương gọi trở lại làm tông đồ, nên ông luôn rao giảng Tin Mừng cho mọi người tin mà được cứu độ như ông.

Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 7,11-17

Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu cho con trai độc nhất của bà góa Naim sống lại. người cũng là Con duy nhất của Chúa Cha, Người sẽ chịu chết và sống lại cứu rỗi chúng ta.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa thương cứu sống mọi người phần hồn phần xác. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng cứu sống loài người phần hồn phần xác. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời cầu nguyện và đời sống bác ái hy sinh hằng ngày.

2. Nhiều người chết phần hồn vì nghe theo ma quỷ, xác thịt, thế gian. Xin Chúa thương cho họ sống lại như con trai bà góa thành Naim.

3. Sống là một hồng ân và chết không phải là hết. Xin cho mọi người biết sử dụng cuộc sống tạm đời, để tạo nên hạnh phúc cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau.

4. Sống chết là thuộc quyền của Chúa. Xin cho  các tín hữu cộng đoàn chúng ta luôn tin tưởng phó thác vào Chúa, để được sống bình an và sau hết được chết lành.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương cứu giúp chúng con khỏi chết phần hồn phần xác, chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con luôn tín thác vào Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page