Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 10 Thường Niên Năm B

Ai Là Mẹ Và Là Anh Chị Em Tôi

(St 3,9-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 10 thường niên...

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy: thân nhân Chúa Giêsu sợ nguy hại cho gia đình, nên tìm cách đưa Chúa về nhà và không cho Người đi giảng đạo nữa, và phao đồn Người mất trí. Còn các kinh sư thì cho rằng Người bị quỷ ám và dựa vào quyền quỷ vương mà trừ quỷ.

Dịp này Chúa Giêsu dạy chúng ta tin vào quyền năng Người, nhứt là vâng nghe Chúa Thánh Thần mà làm theo thánh ý Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng và thi hành thánh ý Chúa, để xứng đáng làm con yêu dấu Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: St 4,9-15

Sau khi tổ tiên Adong Eva phạm tội, Chúa gọi đến xử. Thay vì sám hối, họ cứ đổ lỗi cho nhau, nên Chúa phạt hết ông bà, ma quỷ và cả loài người. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 4,13-5,1

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô nói đến những đau khổ trong đời tông đồ của ngài. Nhưng ngài tin chắc: "Nó sẽ đem lại vinh quang bất tận", nhờ công nghiệp Chúa Giêsu chịu chết và sống lại.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 3,20-35

Thấy Chúa Giêsu nhiệt thành truyền giáo, thân nhân sợ bị vạ lây nên tìm cách đưa Người về. Còn nhóm kinh sư ganh tỵ thì bảo Người bị quỷ ám, nhưng Chúa vẫn cương quyết thi hành thánh ý Chúa.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Mặc dầu phải chịu nhiều gian lao chống đối, Chúa Giêsu vẫn hy sinh cứu giúp chúng ta và trung thành thực thi thánh ý Chúa Cha. Chúng ta quyết noi gương Người và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh luôn gặp gian nan thử thách trên đường phụng sự Chúa. Xin Chúa thương giúp các vị Mục Tử luôn sẵn sàng hy sinh theo Thánh Ý Chúa.

2. Trên thế giới ngày nay, con người thương cậy dựa vào thế lực tiền của chức tước hơn là tin tưởng quyền năng Thiên Chúa. Xin cho họ hiểu rằng: "Nếu không có Chúa, họ không làm gì được".

3. Nhiều người phạm tội phản nghịch Chúa Thánh Thần, vì từ chối tình thương cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí cho họ sẵn sàng lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa.

4. "Ai thi hành ý muốn Thiên Chúa, người đó là mẹ và là anh chị em Ta". Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta luôn làm theo Lời Chúa dạy, để được làm con cái Cha trên trời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa sẵn lòng chịu đau khổ chống đối để cứu rỗi chúng con, và để thi hành ý muốn Chúa Cha. Xin thương giúp chúng con biết noi gương Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page