Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 9 Thường Niên Năm B

Ngày Chúa Nhật Ðược Lập Ra Vì Loài Người

(Ðnl 5,12-15; 2Cr 4,6-11; Mc 2,23-3,6)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 9 thường niên...

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta luật nghỉ việc xác ngày Chúa Nhật và lễ buộc. Chúa Nhật là ngày Chúa dựng nên vì con người, để mọi người phụng sự Chúa và phục vụ đồng loại. Trong ngày này, chúng ta nghỉ việc xác để lo việc hồn, để nhớ ngày Chúa nghỉ sau khi tạo dựng vũ trụ loài người, và để tưởng niệm ngày Người giải phóng dân Người khỏi nô lệ Ai Cập.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết dùng ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa và giúp đỡ hồn xác anh chị em chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðnl 5,12-15

Chúa truyền cho dân Chúa tuân giữ ngày Sabát. Ðó là ngày thánh dành riêng cho Chúa, để thờ phượng Chúa và giúp đỡ hồn xác mọi người, hầu được hưởng nhờ phần rỗi. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 4,6-11

Trong đoạn thư sau đây, chúng ta thấy thánh Phaolô sẵn lòng chịu mọi khổ cực vì Chúa, để sức mạnh của Chúa Kitô được tỏ hiện trong sự yếu đuối của Ngài.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 2,23-3,6

Ðể trả lời cho nhóm Biệt Phái về luật kiêng việc xác ngày Sabát và lễ buộc, Chúa Giêsu cho biết: "Ngày Sabát được lập ra vì loài người". Ðể chứng minh điều đó, Chúa đã chữa người bại tay trong ngày Sabát. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu dạy chúng ta dùng ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa và phục vụ anh chị em. Chúng ta quyết tâm vâng lời Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh có trách nhiệm dạy bảo dân Chúa giữ lề luật và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật và lễ buộc. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn hoàn thành trách nhiệm Chúa phú giao.

2. Trong Thánh Lễ, Chúa dùng Lời Chúa và Thánh Lễ để giáo huấn và nuôi dưỡng các tín hữu. Xin cho chúng ta siêng năng tham dự Thánh lễ, nhất là Thánh lễ ngày Chúa Nhật và lễ buộc, để được hưởng nhờ ơn Chúa ban.

3. Hiện nay, nhiều người lợi dụng thời gian ngày nghỉ Chúa Nhật và lễ buộc để ăn chơi trác tán. Xin cho họ biết thánh hóa ngày của Chúa, để mưu ích cho đời sống tinh thần.

4. Muốn thánh hóa ngày Chúa Nhật và lễ buộc, ngoài việc dự Thánh Lễ và nghỉ việc xác, còn phải thăm viếng giúp đỡ kẻ bệnh tật người nghèo khó. Xin cho cộng đoàn chúng ta tích cực làm các việc lành đó trong ngày của Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương dạy chúng con tham dự thánh lễ và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật và lễ buộc, để thờ phượng Chúa và phục vụ anh chị em. Xin Chúa giúp chúng con tận tâm làm theo Lời Chúa dạy.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page