Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 9 Thường Niên Năm A

Muốn Ðược Vào Nước Trời

(Ðnl 11,18.26-28; Rm 3,21-25.28; Mt 7,21-27)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 9 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta: "Ai thi hành ý muốn Chúa Cha mới được vào Nước Trời..." Chúng ta thường sống đạo bề ngoài, chứ chẳng phải bằng cuộc sống vâng theo ý Chúa. Chúng ta bắt Chúa làm theo ý riêng của chúng ta hơn.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa tha lỗi chúng ta lâu nay chỉ sống đạo bề ngoài. Xin cho chúng ta từ nay biết sống đạo bằng thực hành thánh ý Chúa hằng ngày.

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðnl 11,18.26-28

Ông Môisen kêu gọi dân Chúa ghi nhớ và thực hành các điều Chúa dạy, để được Chúa chúc phúc; vì nếu họ không lo tuân giữ luật Chúa, họ sẽ bị phạt. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 3,21-25.28

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô dạy cho các tín hữu biết: muốn được nên công chính phải tin Chúa, vì ơn công chính là do Thiên Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu chịu chết và sống lại.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 7,21-27

Muốn được vào Nước Trời, phải làm theo Lời Chúa dạy, phải thực thi thánh ý Chúa. Ai thực hành thánh ý Chúa thì như người xây nhà trên nền đá vững chắc. Ðó là ý nghĩa của Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu thương dạy chúng ta con đường vào Nước Trời là làm theo thánh ý Chúa. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Thiên Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng dạy bảo mọi người làm theo thánh ý Chúa để được vào Nước Trời. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và bằng gương sáng đời sống hằng ngày.

2. Nhiều người thắc mắc không biết làm sao biết được thánh ý Chúa. Xin cho họ biết thánh ý Chúa đã ghi rõ trong lương tâm, trong mười điều răn Chúa, trong Kinh Thánh và giáo huấn của Hội Thánh.

3. Ông Môisen kêu gọi dân Chúa ghi nhớ và thực hành các điều Chúa dạy để được Chúa chúc phúc. Xin cho các Kitô hữu biết làm theo Lời ông, để được hưởng phúc lành của Chúa.

4. Phần đông các tín hữu chỉ sống đạo bề ngoài, không thực hành các điều Chúa dạy. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết sống đạo đích thực bằng việc thực thi ý Chúa hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương dạy chúng con con đường vào Nước Chúa là thi hành thánh ý Cha trên trời. Xin cho chúng con biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page