Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm A

Hoàn Toàn Tin Tưởng Chúa

(Is 49,14-15; 1Cr 4,1-5; Mt 6,24-34)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 8 thường niên...

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Chúa luôn thương yêu lo lắng cho chúng ta. Người chăm sóc chúng ta hơn các loài các vật Người đã dựng nên: Người chẳng những thương giúp chúng ta phần xác, mà còn cứu rỗi linh hồn chúng ta. Người biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta kêu xin Người. Người vẫn không quên chúng ta, ngay cả khi chúng ta quên Người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng phó thác vào sự thương yêu quan phòng của Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 49,14-15

Ðoạn sách của ngôn sứ Isaia sau đây cho thấy dân Chúa đang bị lưu đày khổ sở bên Babylon. Họ than trách Chúa bỏ rơi họ. Thực sự Chúa không bao giờ bỏ rơi họ, vì họ là con cái Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 4,1-5

Các tín hữu Corintô có thói xấu xét đoán kẻ khác. Thánh Phaolô dạy họ biết: chỉ có Chúa mới có quyền xét đoán, vì chỉ có Người mới biết rõ lòng mọi người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 6,24-34

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải chọn Chúa hay là làm nô lệ của cải, vì "không ai có thể vừa làm tôi Chúa vừa làm nô lệ tiền của được". Làm tôi Chúa là lo tìm Nước Chúa bằng cách làm theo Lời Chúa dạy.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta chọn Người, làm theo ý Người. Chúng ta quyết tâm chọn Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh có sứ mạng giúp đỡ mọi người tìm kiếm Nước Chúa, làm theo ý Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và gương sáng của mình.

2. Chúa giao cho các vị lãnh đạo các nước trách nhiệm lo cho dân ấm no hạnh phúc. Xin cho chánh quyền các nước tận tâm hy sinh vì dân vì nước, chứ không vì lợi lộc riêng tư của mình.

3. Hiện nay nhiều người khổ sở vì thiếu thốn vật chất cũng như tinh thần. Xin cho họ biết tìm đến Chúa, để được Người chăm sóc nâng  đỡ trong cuộc sống hằng ngày.

4. Chúa quan phòng luôn mời gọi con cái tin tưởng phó thác vào Người. Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta đặt hết niềm tin vào Chúa, để được Người thương chăm sóc cả xác lẫn hồn.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã hứa quan phòng chăm sóc chúng con. Xin cho chúng con luôn tin tưởng phó thác vào Chúa, luôn làm theo Thánh Ý Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page