Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm C

Thương Người Như Chúa Thương

(1Sm 26,7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 7 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay kêu gọi mọi người tín hữu sống đỉnh cao của đức bác ái. Ðó là "yêu thương kẻ thù như Chúa thương". Cần phải làm ơn chúc phúc, cầu nguyện cho kẻ nghịch, người thù với mình. Có như thế chúng ta mới giống Cha chúng ta ở trên trời, Người thương ban ơn giáng phúc cho kẻ dữ cũng như người lành.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh lễ. Xin cho chúng ta luôn vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy, để xứng đáng làm con cái Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: 1Sm 26,7-9.12-13,22-23

Vua Saun thù ghét Ðavít là trung thần của vua. Vua luôn tìm giết ông. Ngược lại Ðavít rất bao dung. Ông có thể giết vua được dễ dàng, nhưng ông đã tha chết cho vua. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 15,45-49

Vì tổ tiên Adong đã phạm tội, nên Thiên Chúa cho Con Một Người chịu chết chuộc tội loài người. Nhờ đó mọi người được mang hình ảnh Ðấng bởi trời, phải sống yêu thương như Thiên Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 6,27-38

Tin Mừng hôm nay loan truyền luật yêu thương tuyệt đỉnh của Chúa cho mọi người. Ðó là yêu thương, làm ơn và cầu nguyện cho kẻ thù, để được nên giống Chúa là Ðấng nhân từ.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Thiên Chúa là Cha nhân lành hằng thương yêu cứu giúp kẻ dữ như người lành. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội thánh luôn kêu gọi các tín hữu thương yêu giúp đỡ mọi người, kể cả kẻ nghịch, người thù. Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn nhiệt tâm thực hành lời Hội thánh dạy.

2. Hiện nay bạo lực, hận thù khủng bố đang hoành hành khắp nơi trên thế giới. Xin Chúa thương thay lòng đổi dạ con người, cho họ biết yêu thương tha thứ nhau.

3. "Các con hãy có lòng nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ". Xin cho các Kitô hữu biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy, để được nên giống Chúa là Cha nhân từ.

4. "Các con chớ xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa đoán xét". Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta đừng bao giờ xét đoán lên án ai, để khỏi bị xét phạt nặng nề.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con sống giống Cha chúng con ở trên trời là Ðấng nhân từ. Xin giúp chúng con thực hành được điều Chúa dạy.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page