Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm C

Thầy Bảo Thì Tôi Thả Lưới

(Is 6,1-2.3-8; 1Cr 15,1-11; Lc 5,1-11)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 5 thường niên...

Chúa nhật trước, chúng ta thấy Chúa Giêsu bị người đồng hương khước từ và tìm cách giết hại; nhưng hôm nay khác hẳn, dân chúng khắp nơi tuôn đến nghe Người giảng, đặc biệt ông Simon nhờ vâng lời Chúa đã lưới được mẽ cá lạ lùng, khiến ông hoảng sợ. Nhưng Chúa bảo: "Ðừng sợ, từ nay anh sẽ đi lưới người như lưới cá.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết nhận mình là kẻ tội lỗi yếu đuối, để được Chúa cứu giúp, và biết phụ giúp Chúa "lưới người" về cho Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 6,1-2.3-8

Ngôn sứ Isaia thấy Chúa hiện ra với tất cả triều thần thiên quốc đầy vinh quang, và ngỏ ý muốn chọn một sứ giả phục vụ Người. Ông liền tình nguyện phục vụ Chúa. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 15,1-11

Thánh Phaolô tự nhận là tông đồ hèn mọn nhất vì đã bắt bớ Chúa. Nhưng Chúa thương sai ông rao giảng Ðức Giêsu chịu chết và sống lại chuộc tội mọi người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 5,1-11

Tin Mừng hôm nay thuật lại dân chúng kéo đến nghe Chúa giảng đông đúc. Và Chúa làm phép lạ cho ông Simon lưới được nhiều cá, để sai ông đi lưới người. Và ông đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa thương chọn chúng ta làm tông đồ giảng đạo Chúa. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng lưới người cho Chúa. Xin cho mọi thành phần dân Chúa nhiệt tâm chu toàn sứ mạng, bằng lời cầu nguyện, bằng gương sáng và việc bác ái hằng ngày.

2. Loài người luôn gặp thiên tai, bệnh tật, đói khát đau khổ. Xin Chúa thương cứu giúp mọi người thoát khỏi gian nan khốn khó hằng ngày.

3. Chúa thương kêu gọi Phaolô trở lại giúp Chúa giảng đạo cho dân ngoại. Xin cho những người chưa biết Chúa và các kẻ đã bỏ Chúa được trở lại cùng Chúa.

4. Nhờ vâng lời Chúa, thánh Phêrô đã lưới được mẽ lưới đầy cá. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn làm theo Lời Chúa dạy, để thu được kết quả dồi dào trong đời sống.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến cứu giúp hồn xác chúng con. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa, thương giúp hồn xác anh chị em chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page