Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A

Sứ Mạng Của Công Dân Nước Trời

(Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 5 thường niên...

Chúa Nhật trước, Chúa Giêsu dạy chúng ta sống tám mối phúc thật, để được làm công dân Nước Trời. Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta làm muối cho đời, nên ánh sáng cho thế gian, để mọi người nhìn thấy công việc tốt đẹp chúng ta làm, mà tôn vinh Cha chúng ta trên trời.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa giúp chúng ta chu toàn sứ mạng làm muối ướp đời, nên ánh sáng giúp mọi người nhìn biết Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 58,7-10

Ngôn sứ Isaia khuyên chúng ta sống bác ái theo Lời Chúa dạy, để nên muối cho đời và ánh sáng cho thế gian. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 2,1-5

Thấy tín hữu Corintô chia rẽ nhau vì cho mình khôn ngoan hơn kẻ khác, thánh Phaolô nêu gương cho họ bắt chước: Ngài không giảng dạy theo khôn ngoan thế gian mà dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 5,13-16

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta là những công dân Nước Trời thì phải nên muối ướp thế gian cho khỏi hư thúi vì tội lỗi, phải nên ánh sáng soi dẫn mọi người về Nước trời, bằng cách chuyên cần thực hiện tám mối phúc thật Người đã dạy.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa giao cho chúng ta là những công dân Nước Trời làm muối cho đời, nên ánh sáng cho trần gian. Chúng ta quyết tâm chu toàn sứ mạng và dâng lời cầu xin.

1. "Chúng con là muối cho đời. Nếu muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại?" Xin cho các thành phần dân Chúa luôn sống tốt lành thánh thiện, để nên muối ướp mọi người nên thanh sạch.

2. "Chúng con là ánh sáng thế gian. Chẳng ai thắp đèn rồi lấy thùng úp lại". Xin cho các tín hữu Chúa luôn nêu gương tốt cho mọi người, để họ thấy mà tôn vinh Cha trên trời.

3. Thánh Phaolô sống khiêm tốn chân thật để nên muối và sánh sáng cho các tín hữu. Xin cho chúng ta biết noi gương thánh nhân, ăn ở khiêm nhượng chân thành hằng ngày.

4. Ngôn sứ Isaia khuyên mọi người sống bác ái theo Lời Chúa dạy. Xin cho cộng đoàn chúng ta nhiệt thành yêu thương giúp đỡ nhau phần hồn phần xác.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương nhận chúng con làm công dân Nước Trời, và dạy chúng con làm muối cho đời và ánh sáng cho thế gian. Xin Chúa giúp chúng con chu toàn sứ mạng Chúa phú giao.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page