Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A

Chúa Giêsu Công Bố Hiến Chương Nước Trời

(Xp 2,3.3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 4 thường niên...

Chúa nhật trước, Chúa Giêsu đã loan báo Nước Chúa. Hôm nay, Người công bố ai sẽ được làm công dân trong Nước đó: đó là những kẻ có tâm hồn nghèo khó, sống hiền hòa, chấp nhận đau khổ, khao khát đức công chính, biết thương người, lo xây dựng hòa bình và sẵn sàng hy sinh vì Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sống như những người Chúa đã nêu trên, để được làm công dân Nước Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Xp 2,3.3,12-13

Ngôn sứ Xôphônia kêu gọi dân Chúa sống khó nghèo, công chính, khiêm nhu và luôn tìm đến Chúa, để được Người thương giải thoát khỏi nô lệ lầm than. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 1,26-31

Thánh Phaolô nhắc tín hữu Côrintô và chúng ta nhớ: Chúa hủy diệt kẻ kiêu căng. Người dùng những gì thế gian cho là điên dại hèn kém để hạ nhục kẻ kiêu ngạo quyền thế. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 5,1-12

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu công bố tám điều kiện để được vào Nước Trời. Ðó là tám cách sống theo Tin Mừng để được làm công dân Nước Chúa, được hưởng hạnh phúc thật, hạnh phúc vĩnh cửu.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu thương dạy tám mối phúc thật, để mọi người thực hiện mà được vào Nước Trời. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó và ăn ở hiền hòa. Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn sống hiền hòa nghèo khó, để được vào Nước Trời hưởng phước muôn đời.

2. Phúc cho ai lo phiền sầu khổ và khao khát sống công chính. Xin cho mọi người sẵn lòng vác thánh giá hằng ngày và sống công minh chính trực, để được vào Nước Trời hưởng phước muôn đời.

3. Phúc cho ai thương xót người và xây dựng hòa bình. Xin cho tất cả chúng ta sống hòa thuận thương yêu nhau, để được vào Nước trời hưởng phước muôn đời.

4. Phúc cho ai bị ngược đãi vì chính đạo. Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta sẵn lòng chịu khổ nhục vì Chúa, để được vào Nước trời hưởng phước muôn đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương dạy chúng con "tám mối phúc thật" để được làm công dân Nước Trời. Xin thương giúp chúng con thực hiện hằng ngày.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page