Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm C

Hôm Nay Ðã Ứng Nghiệm Lời Kinh Thánh

(Nkm 8,2-4.5-6.8.10; 1Cr 12,12-20; Lc 1,1-4.4,12-21)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 3 thường niên. Lời Chúa hôm nay cho biết Chúa Giêsu đã sống ẩn dật 30 năm với Thánh Giuse và Ðức Mẹ; nay Người công khai đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi. Và hôm nay Người trở về Nadarét là nơi Người sinh trưởng. Người áp dụng lời ngôn sứ Isaia về chính Người: Người là Ðấng Cứu Thế được Chúa Thánh Thần tấn phong.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho lời Kinh Thánh cũng ứng nghiệm trong cuộc đời chúng ta, cho chúng ta biết sống và làm theo Lời Chúa dạy hằng ngày.

Ðặc biệt tuần này cầu nguyện cho ơn hiệp nhất Kitô hữu. Xin Chúa cho hết mọi người tin Chúa được hiệp nhất.

- Dẫn vào bài đọc 1: Nkm 8,2-4.5-6.8-10

Sau khi đưa dân Do Thái từ chốn lưu đày về đất hứa, ông Nêhêmia và Ét-tra tụ họp lại trong Ðền Thờ, đọc và giải thích luật Chúa cho họ nghe, để gây niềm phấn khởi cho họ. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 12,12-30

Nhờ phép Rửa, chúng ta được sát nhập vào Chúa Kitô, nên mọi người hiệp nhất nên một trong Người, nhưng mỗi người đều có chức vụ riêng. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 1,1-4.4,14-21

Trong Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca trình bày lý do và phương cách ông viết Tin Mừng, đồng thời thuật lại việc Chúa Giêsu tự giới thiệu với người đồng hương: Chính Người là Ðấng Cứu Thế ngôn sứ Isaia đã báo trước.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Ðức Giêsu là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến giải thoát loài người khỏi khốn khổ hồn xác, chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu nguyện.

1. Hội Thánh đang lâm cảnh chia rẽ bất hòa. Xin cho hết những người tin Chúa biết thông cảm, thương yêu, hiệp nhất với nhau, để tất cả nên một đoàn chiên và một chủ chăn.

2. Ðức Giêsu được Chúa Thánh Thần tấn phong làm Ðấng Cứu Thế. Xin cho mọi người hết lòng tin kính, để được hưởng nhờ ơn cứu độ của Người.

3. Là Kitô hữu, Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa cứu rỗi các linh hồn. Xin cho chúng ta nhiệt tâm cộng tác với Chúa.

4. Ngày chịu phép Rửa Tội, chúng ta đã được kết hiệp làm một với Chúa Kitô. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết sống và hoạt động vì lợi ích cho phần rỗi mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến cứu độ mọi người, nhất là những người nghèo khổ bất hạnh. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa, thương giúp hồn xác anh chị em chúng ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page