Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm C

Tin Chúa Giêsu Là Ðấng Cứu Thế

(Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-12)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 2 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu ở trần gian.

Lời Chúa hôm nay nhắc lại phép lạ Chúa biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana, theo lời yêu cầu của Ðức Mẹ. Ðiều đó chứng tỏ Chúa Giêsu và Mẹ Maria luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong lúc khốn khó.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng quyền năng vô cùng của Chúa, và sự cầu bầu từ mẫu của Mẹ Maria.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 62,1-5

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia cho dân biết: họ sẽ được Chúa cho từ chốn lưu đày trở về xây dựng lại thành thánh, và tương lai của thành sẽ rực rỡ vinh quang, vì có Chúa luôn gìn giữ che chở.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 12,4-11

Có nhiều ân sủng khác nhau, nhưng chỉ do một Thánh Thần ban, vì ích lợi chung cho toàn thể dân Chúa. Ðó là điều thánh Phaolô xác quyết trong đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 2,1-12

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana, theo lời yêu cầu của Ðức Mẹ, để giúp gia đình tiệc cưới và để các môn đệ tin Người là Ðấng Cứu Thế.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu biến nước thành rượu để giúp đỡ gia đình nguy khốn. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta khẩn khoản nài xin.

1. Hội Thánh là đại gia đình của những kẻ tin Chúa. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh biết thương yêu giúp đỡ nhau theo gương Chúa và Ðức Mẹ.

2. Trên thế giới hiện nay nhiều gia đình đổ vỡ vì thiếu tình thương và lòng quảng đại. Xin cho các gia đình biết thương yêu tha thứ nhau, để được sống bình an hạnh phúc.

3. Gia đình tốt thì xã hội và Giáo Hội mới tốt. Xin cho các bậc cha mẹ luôn quan tâm giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái.

4. Nhờ phép lạ nước biến thành rượu mà các môn đệ tin Chúa. Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta luôn tin tưởng phó thác vào Chúa, là Ðấng toàn năng và giàu lòng thương xót.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, qua phép lạ nước biến thành rượu, Chúa dạy cho chúng con biết: Chúa luôn quan tâm nâng đỡ chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin tưởng chạy đến Chúa, mỗi khi gặp gian nan khốn khó.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page