Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C

Kính Mừng Một Chúa Ba Ngôi

(Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay chúng ta hiệp cùng Hội Thánh mừng kính Một Chúa Ba Ngôi... chỉ có một Chúa duy nhất, nhưng Người có Ba Ngôi. Ðây là tín điều và là mầu nhiệm cao cả nhất trong đạo chúng ta.

Chúa Ba Ngôi vẫn có từ trước muôn đời, nhưng mới được tỏ cho chúng ta trong thời Chúa Giêsu, khi Người chịu phép rửa ở sông Giođan (Mt 3,16-17), lúc Người biến hình sáng láng trên núi Tabor (Mt 17,1-5), và khi Người sai các tông đồ đi làm phép rửa cho muôn dân (Mt 28,19).

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa Ba Ngôi luôn thương yêu chúng ta. Xin cho chúng ta thành tâm tin mến Chúa Ba Ngôi, và thương yêu mọi người như Chúa thương.

- Dẫn vào bài đọc 1: Cn 8,22-31

Bài đọc sau đây ca ngợi Chúa Cha là Ðấng Tạo Hóa khôn ngoan siêu việt. Và sự khôn ngoan của Người được nhân cách hóa nơi Chúa Con, là Ðấng trung gian và là nguồn hy vọng của loài người.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 5,1-5

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô xác quyết Chúa Cha thương ban cho chúng ta niềm trông cậy vững vàng, Chúa Con làm cho chúng ta nên công chính, Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta nên con Chúa.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 16,12-15

Chúa Giêsu cho các tông đồ biết mối tương quan mật thiết giữa Chúa Ba Ngôi: Mọi việc Chúa Cha có đều là của Chúa Giêsu, và Chúa Thánh Thần sẽ dẫn chúng ta đến chân lý toàn diện. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Thiên Chúa là Chúa duy nhất trong Ba Ngôi, là Ðấng giàu lòng thương xót. Chúng ta thành tâm tin mến Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng đem tình thương cứu rỗi của Chúa Ba Ngôi đến cho loài người. Xin cho mọi người sẵn sàng chấp nhận và tin kính Chúa.

2. Chúa Cha là Ðấng giàu lòng thương xót. Xin cho mọi người nhận biết Người là Cha nhân từ, hằng thương yêu cứu giúp những kẻ tin cậy Người.

3. Chúa Con là Ðấng cứu độ duy nhất của loài người. Xin cho mọi người hết lòng tin kính, để được hưởng nhờ ơn cứu độ.

4. Chúa Thánh Thần là Ðấng Thánh Hóa. Xin Chúa Thánh Thần thương giúp mọi người trrong cộng đoàn chúng ta nên thánh, nhờ chu toàn bổn phận Chúa phú giao.

Chủ tế: Lạy Chúa Ba Ngôi giàu lòng thương xót, xin cho chúng con ngày càng tin mến Chúa và thương yêu mọi người, để xứng đáng làm con cái Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page