Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh Năm C

Chúa Sống Lại Ban Bình An

(Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại.

Lời Chúa hôm nay cho biết Chúa sống lại sắp về trời, cho Chúa Thánh Thần xuống dạy dỗ chúng ta tuân giữ Lời Người, sống mến Chúa yêu người. Ðặc biệt Chúa sống lại ban bình an cho chúng ta, bình an thật trong tâm hồn.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hoan hỷ mừng Chúa sống lại, ban Thánh Thần và bình an cho chúng ta. Xin cho chúng ta hết lòng yêu mến Chúa, tuân giữ Lời Chúa, để được bình an thật trong tâm hồn.

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 15,1-2.22-29

Bài đọc sau đây thuật lại: các tông đồ thấy có người bắt những kẻ mới theo đạo phải cắt bì theo luật Môisen, nên quyết định họ chỉ cần tin và làm theo Lời Chúa dạy để được cứu rỗi.

- Dẫn vào bài đọc 2: Kh 21,10-14.22-23

Hội Thánh do Chúa Giêsu sáng lập được đặt trên nền tảng kiên cố là các tông đồ. Ðó là ý nghĩa thị kiến của thánh Gioan trong sách Khải Huyền sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 14,23-29

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa sống lại kêu gọi chúng ta tuân giữ Lời Người và yêu mến Người, để được Người và Cha Người thương mến, được Chúa Thánh Thần đến phù trợ, nhất là được Người ban bình an.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa sống lại ban Thánh Thần và bình an cho chúng ta. Chúng ta vui mừng cảm tạ và tha thiết cầu nguyện.

1. Trên đường phục vụ Chúa, Hội Thánh luôn gặp gian nan thử thách. Xin Chúa Thánh Thần thương gìn giữ hướng dẫn mọi thành phần Hội Thánh được kiên vững bình an.

2. Loài người hiện đang sống trong lo âu sầu khổ vì nạn chiến tranh, kỳ thị, hận thù. Xin Chúa thương giúp mọi người biết thương yêu nhau, sống bình an hạnh phúc với nhau.

3. "Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa". Xin cho các Kitô hữu thành tâm cộng tác với những người thiện chí, xây dựng hòa bình cho thế giới loài người.

4. "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy". Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta nhiệt tâm tuân giữ luật Chúa, để tỏ lòng yêu mến Chúa, và để được bình an thật trong tâm hồn.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa sống lại ban Thánh Thần và bình an cho chúng con. Xin cho chúng con hằng ngày lo tuân giữ luật Chúa, thành tâm yêu mến Chúa, để được hưởng bình an thật Chúa ban.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page