Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm C

Chúa Sống Lại Ðược Tôn Vinh

(Cv 14,20-26; Kh 21,1-6; Ga 13,31-35)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 5 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại.

Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu sống lại được tôn vinh, vì được lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, vì Tin Mừng Phục Sinh được rao truyền khắp nơi, vì nhiều người đã tin nhận Người là Chúa Cứu Thế, nhất là vì chúng ta là môn đệ Người biết thương yêu nhau như Người yêu thương chúng ta.

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ, mừng Chúa sống lại được tôn vinh. Xin cho chúng ta thực lòng yêu mến Chúa và thương yêu nhau, để xứng đáng làm môn đệ Chúa và tôn vinh Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 14,20-26

Trong bài đọc sau đây, thánh Phaolô và ông Barnaba tường trình việc các ngài hy sinh chịu khó rao giảng Chúa khắp nơi, nhất là nơi dân ngoại. Nhờ đó nhiều người trở lại tin Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 2: Kh 21,1-5

Trong thị kiến sau đây, thánh Gioan thấy cảnh huy hoàng của thành Giêrusalem trên trời là thiên đàng vĩnh cửu, nơi đó không còn đau khổ chết chóc, vì mọi người đều được hưởng vinh quang Thiên Chúa.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 13,31-33

Chúa Giêsu biết giờ Người sắp chịu chết và sống lại vinh hiển. Người dạy chúng ta yêu thương nhau như Người thương yêu chúng ta, để xứng đáng làm môn đệ Người. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa trối lại cho chúng ta điều răn mới là thương yêu nhau như Chúa thương. Chúng ta quyết tâm thực hành điều răn Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Chúa giao cho Hội Thánh đem tình thương cứu rỗi đến cho mọi người. Xin cho các thành viên Hội Thánh luôn chu toàn trách nhiệm bằng lời cầu nguyện, việc hy sinh bác ái hằng ngày.

2. Hiện nay bạo lực hận thù, khủng bố, kỳ thị, gây biết bao đau khổ cho con người. Xin Chúa thương đổi mới tâm hồn mọi người, cho họ biết thương nhau như Chúa thương.

3. Chúa Giêsu chịu chết đau khổ để sống lại vinh quang. Xin cho chúng ta sẵn lòng chịu gian lao thử thách hằng ngày, để được sống lại vinh hiển với Chúa.

4. Chúa dạy mọi người thương yêu nhau như Chúa thương. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn làm theo Lời Chúa, thương yêu giúp đỡ mọi người phần hồn phần xác.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp sức cho chúng con luôn thực hành di chúc của Chúa, cho chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã thương yêu chúng con, để chúng con luôn xứng đáng làm môn đệ Chúa và tôn vinh Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page