Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh Năm C

Chúa Sống Lại Sai Ði Lưới Người

(Cv 5,27-32.40-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại.

Lời Chúa hôm nay cho biết Chúa sống lại hiện diện giữa chúng ta, giúp chúng ta biến thất bại trong cuộc sống nên thành công, và sai chúng ta đi lưới người như các tông đồ xưa, khi Người ban cho các ông mẽ cá lạ lùng.

Chúng ta hoan hỷ dâng Thánh Lễ. Xin Chúa phục sinh luôn hiện diện với chúng ta, giúp chúng ta thành đạt trong cuộc sống, nhất là trong công cuộc làm chứng Chúa sống lại.

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 5,27-32.40-41

Bài đọc sau đây cho thấy các tông đồ đã tin Chúa sống lại, sẵn sàng hy sinh làm chứng Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại cứu độ loài người. Các ngài còn lấy làm vinh hạnh được chịu khổ vì Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 2: Kh 5,11-14

Trong một thị kiến, thánh Gioan thấy Chúa Kitô như Con Chiên bị sát tế, đã được tôn vinh. Thánh nhân có ý dạy chúng ta can đảm chịu khổ vì Chúa để được vinh hiển. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 21,1-19

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu Phục Sinh cho các môn đệ lưới được mẽ lưới đầy cá, để sai các ông đi lưới người, và chọn thánh Phêrô thay mặt Người chăm sóc đoàn chiên.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa sống lại giúp các tông đồ lưới được nhiều cá để sai các ông đi lưới người. Chúng ta quyết tâm theo Chúa lưới người và tin tưởng cầu xin.

1. Chúa đã chọn Ðức Thánh Cha kế vị Thánh Phêrô điều khiển Hội Thánh. Xin Chúa thương gìn giữ ngài luôn mạnh hồn khoẻ xác, để chu toàn trách nhiệm Chúa phú giao.

2. Nhờ vâng lời Chúa, các tông đồ lưới được nhiều cá. Xin cho các nhà truyền giáo luôn làm theo Lời Chúa dạy, để đạt được nhiều kết quả hơn nữa.

3. Nhiều người ngày nay kiêu căng tự đắc, cho rằng mình làm được mọi sự mà không cần Chúa. Xin cho họ biết với ơn Chúa, họ sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa.

4. Các Tông Ðồ xưa hãnh diện vì được chịu khổ nhục vì Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẵn lòng chịu khổ chịu cực vì Chúa, để cứu rỗi chính mình và mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, các tông đồ nhờ có Chúa đã lưới được nhiều cá. Xin Chúa cũng luôn ở với chúng con, giúp chúng con lưới được nhiều người cho Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page