Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh Năm C

Chúa Sống Lại Củng Cố Niềm Tin

(Cv 5,12-16; Kh 1,9-19; Ga 20,19-31)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Phục Sinh. Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Người đang sống giữa chúng ta, ban cho chúng ta bình an thật, niềm vui thật của Người, nhất là củng cố niềm tin cho chúng ta, cho chúng ta trung thành phụng sự Người, làm chứng cho Người.

Chúng ta phấn khởi dâng thánh lễ, hân hoan mừng Chúa đã sống lại vinh hiển, và tạ ơn Người vì những ơn lành Người thương ban cho chúng ta hôm nay. Xin cho chúng ta biết đáp lại ơn Người, bằng đời sống chứng tá của chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 5,12-16

Các tông đồ rao giảng Tin Mừng Phục Sinh và làm nhiều dấu lạ: chữa lành các bệnh nhân và trừ quỷ, khiến số người tin Chúa ngày càng đông. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Kh 1,9-19

Trong đoạn sách Khải Huyền sau đây, thánh Gioan xác quyết Chúa Phục Sinh hằng sống vinh quang.người là Ðấng trước hết và sau hết. Người đã chiến thắng sự chết và hằng sống.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 20,19-31

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sống lại hiện ra hai lần với các tông đồ, để ban bình an và Thánh Thần, trao sứ mạng truyền giáo, và củng cố niềm tin cho các ông cũng như cho chúng ta.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu sống lại củng cố niềm tin, và sai chúng ta đi làm chứng cho Người. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và phấn khởi cầu xin.

1. Trên đường làm chứng Chúa Giêsu phục sinh, Hội Thánh luôn gặp gian nan thử thách. Xin cho Hội Thánh vượt qua mọi khó khăn trở ngại, để đem tin vui Phục Sinh đến cho mọi người.

2. Nhân loại ngày càng tin theo của cải vật chất hơn là tin Chúa. Xin cho mọi người tin theo Chúa là nguồn sống, và là nguồn hạnh phúc muônd đời.

3. Ðời sống bác ái và đạo đức của các tín hữu sơ khai là chứng tá tuyệt vời Chúa Giêsu Phục Sinh. Xin cho các Kitô hữu biết hy sinh giúp đồng loại, và siêng năng cầu nguyện tham dự thánh lễ để làm chứng cho Chúa.

4. Chúa đã nhờ các tông đồ làm chứng Chúa sống lại. Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta biết làm chứng cho Chúa, bằng đời sống bác ái và gương mẫu hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa biết chúng con hèn kém tội lỗi. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con trung thành tin theo Chúa và làm chứng Chúa sống lại.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page