Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Theo Chúa Là Ðấng Thương Xót

(Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 5, Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay, mùa chúng ta sám hối tội lỗi, tích cực cầu nguyện, ăn chay bố thí, cùng chết cho tội lỗi, với Ðức Kitô, để cùng được sống lại với Người.

Sứ điệp Lời Chúa tuần chay sau cùng này nhắc chúng ta nhớ: Chúa là Cha nhân từ giàu lòng thương xót. Người luôn tha thứ tội lỗi chúng ta, chứ không bao giờ muốn phạt.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta thành tâm sám hối tội lỗi, để được Chúa nhân lành thương yêu tha thứ.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 43,16-21

Trong bài đọc hôm nay, ngôn sứ Isaia khẳng định Chúa luôn thương yêu cứu giúp chúng ta, nhất là lúc chúng ta gặp gian nan thử thách, như Người đã thương giải thoát dân Người khỏi nô lệ Ai Cập.

- Dẫn vào bài đọc 2: Pl 3,8-14

Thánh Phaolô khuyên hãy từ bỏ mọi sự, và theo Chúa Giêsu, tìm biết Chúa Giêsu, noi gương Chúa Giêsu chịu đau khổ để cùng được sống lại vinh hiển với Người... Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 8,1-11

Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Người luôn thương yêu tha thứ chứ không bao giờ muốn phạt, qua việc Chúa Giêsu tha thứ cho người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Ðó là nội dung Tin Mừng sau đây.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa là vị Thẩm Phán đầy yêu thương tha thứ. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng thay mặt Chúa tha tội loài người. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, hết lòng quảng đại thương yêu tha thứ cho mọi người.

2. Con người thường thấy lỗi người khác và lên án khắt khe mà không thấy khuyết điểm của mình. Xin cho mọi người nhìn biết tội lỗi mình mà thống hối ăn năn.

3. Chúa đã thương tha thứ cho người nữ ngoại tình. Xin Chúa cũng thương tha cho những kẻ không làm trọn bổn phận vợ chồng, và bổn phận làm cha mẹ trong gia đình.

4. Chúa phán: "Ai sạch tội thì ném đá trước đi..." Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta nhìn nhận mình hèn mọn tội lỗi, để được Chúa thương yêu tha thứ.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa là tình thương tha thứ. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, hết lòng thương yêu tha thứ lỗi lầm của anh chị em, để được Chúa thương tha tội chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page