Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Theo Chúa Sống Khoan Dung

(Gs 5,9.10-12; 2Cr 5,117-21; Lc 15,1-3.11-32)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Mùa Chay, mùa sám hối tội lỗi, cầu nguyện ăn chay bố thí, cùng chết với Ðức Kitô để cùng được sống lại với Người.

Lời Chúa trong tuần chay thánh này mời gọi chúng ta trở về với Chúa là Tình Thương, noi gương Chúa sống quảng đại khoan dung với mọi người.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta noi gương Chúa sống khoan dung, sẵn sáng tha thứ lỗi lầm anh chị em, để được Chúa thương thứ tha tội lỗi chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Gs 5,9.10-12

Bài đọc sau đây thuật lại dân Do Thái được Chúa cứu khỏi nô lệ Ai Cập, cho về Ðất Chúa Hứa. Ðể kỷ niệm ngày đó, họ ăn năn mừng lễ Vượt Qua và dùng thổ sản của địa phương.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 5,17-21

Nhờ Ðức Giêsu, chúng ta được làm hòa với Thiên Chúa. Chúng ta phải cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới công chính. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 15,1-3.11-32

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa nhân từ tha thứ tội lỗi cho chúng ta khi chúng ta sám hối trở về với Người, như người cha khoan hồng tha lỗi cho đứa con bụi đời hối hận ăn năn.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa là Cha giàu lòng thương xót và tha thứ. Tin vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa nhờ Hội Thánh thay mặt Chúa tha tội cho loài người. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn thể hiện tình thương của Chúa đối với mọi người, nhứt là những người lầm lạc tội lỗi.

2. Nhiều người đang sống trong tội lỗi lầm lạc. Xin Chúa thương ban ơn giúp sức cho họ ăn năn trở lại làm hòa với Chúa, để được Chúa thương tha thứ.

3. Trong Tin Mừng, người anh phân bì ganh ghét làm cho người cha đau khổ. Xin cho các Kitô hữu biết sống quảng đại yêu thương, để làm vui lòng Chúa là Cha chúng ta.

4. Chúa dạy mọi người thương yêu tha thứ nhau. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết làm theo Lời Chúa, để được Chúa thương tha tội chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con thương yêu tha thứ cho nhau luôn. Xin cho chúng con biết làm theo Lời Chúa, để được Chúa thương tha tội chúng con suốt đời.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page