Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C

Theo Chúa Ðể Ðược Sống Núi

(Xh 3,1-8.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Mùa Chay, là mùa chúng ta tích cực cầu nguyện ăn chay bố thí, cùng chết cho tội lỗi với Ðức Kitô để được cùng sống lại vinh hiển với Người.

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ điều quan trọng hơn hết trong Mùa Chay là sám hối tội lỗi. Nếu không dứt khoát tội lỗi, cải thiện đời sống thì sẽ phải chết khốn khổ.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết dùng mùa chay thánh này mà sửa đổi đời sống, để được sống muôn đời.

- Dẫn vào bài đọc 1: Xh 3,1-8.13-15

Chúa cho ông Môisen biết Chúa là Ðấng Hằng Có. Và sai ông đi cứu dân Người khỏi nô lệ Ai Cập, dẫn về đất Chúa hứa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 10,1-6.10-12

Trong đoạn thư sau đây, Thánh Phaolô cho biết Chúa đã thương ban nhiều ơn cho cha ông chúng ta, nhưng các ngài vô ân bội nghĩa nên bị Chúa Phạt, chúng ta cần lấy đó làm bài học cho chúng ta.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 13,1-9

Khi nghe biết có số người bị tổng trấn Philatô giết. Chúa Giêsu bảo: "Nếu các ngươi không sám hối tội lỗi, các ngươi cũng phải chết như vậy". Ðó là Chúa dạy chúng ta phải cải thiện đời sống, qua bài Tin Mừng sau đây.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi để được cứu rỗi. Chúng ta quyết tâm thực hành Lời Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh luôn kêu gọi con cái thành tâm sám hối tội lỗi, để được cứu rỗi. Xin cho các thành phần Hội Thánh biết vâng nghe và làm theo lời Hội Thánh dạy.

2. Sám hối không chỉ nhận biết lỗi lầm mà nhất thiết là sửa đổi đời sống. Xin cho mọi người nhiệt tâm sửa đổi đời sống mình cho tốt đẹp.

3. Sám hối không phải một lần mà suốt đời. Xin cho các Kitô hữu biết thành tâm sám hối khi phạm tội, và quyết tâm đổi mới luôn mãi.

4. "Nếu các ngươi không sám hối, các ngươi cũng phải chết như thế". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết ăn năn sám hối tội lỗi nhờ bí tích giải tội.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con hèn mọn yếu đuối. Xin Chúa thương giúp sức chúng con sám hối tội lỗi, cải thiện đời sống hằng ngày, nhất là trong mùa chay thánh nầy.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page