Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

Theo Chúa Ðến Núi Tabor

(St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28-36)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Mùa Chay, là mùa chúng ta tích cực cầu nguyện, ăn chay bố thí, sám hối tội lỗi.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cùng vác khổ giá theo Chúa Giêsu, là cùng hy sinh chịu khổ chịu chết cho tội lỗi, để được biến đổi đời sống tốt lành như ý Chúa muốn.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa giúp chúng ta biến đổi đời sống theo Lời Chúa dạy.

- Dẫn vào bài đọc 1: St 15,5-12.17-18

Bài đọc sau đây thuật lại Chúa ký kết giao ước với tổ phụ Ápraham, hứa ban cho ông đất đai màu mỡ và dòng dõi đông đúc, và ông đặt hết niềm tin vào Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 2: Pl 3,17-4,1

Thánh Phaolô than trách những kẻ sống xấu xa theo xác thịt. Ngài kêu mời chúng ta đi theo con đường thập giá là đường dẫn đến vinh quang Quê Trời. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 9,28-36

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và biến hình sáng láng, để dạy chúng ta biết: có tử nạn mới có Phục Sinh. Chúng ta có chết cho tội lỗi mới được sống lại hưởng phúc vinh hiển.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Trong Mùa Chay, Chúa kêu gọi chúng ta biến đổi nên con yêu dấu Chúa theo gương Chúa Giêsu, chúng ta vâng nghe Lời Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa Giêsu chịu tử hình thập giá để phục sinh vinh hiển. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh biết noi theo gương Chúa, chết cho tội lỗi để được sống lại vinh quang.

2. Hằng ngày con người phải gặp gian lao, thử thách. Xin cho các Kitô hữu sẵn lòng chấp nhận, để hiệp cùng sự thương khó Chúa, cứu rỗi chính mình và mọi người.

3. Trong xã hội hiện nay, nhiều người nô lệ tiền của lạc thú. Xin Chúa thương gíup họ nhiệt tâm biến đổi đời sống để xứng đáng làm người và làm con Chúa.

4. Chúa Cha nhìn nhận Chúa Giêsu là Con yêu dấu và kêu gọi chúng ta vâng nghe Lời Người. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn vâng nghe và làm theo Lời Chúa Giêsu dạy.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng ngày lo cởi bỏ con người cũ tội lỗi, mặc lấy con người mới hoàn hảo, để xứng đáng làm con yêu dấu Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page