Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

Hãy Chọn Chúa

(St 2,7-9.3,1-7; Rm 5,12-19: Mt 4,1-11)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 1 Mùa Chay, mùa sám hối tội lỗi, gia tăng ăn chay cầu nguyện bố thí, để được sống lại với Chúa.

Lời Chúa hôm nay cho biết: Con người ai cũng bị thử thách cám dỗ. Adong Eva tổ tiên chúng ta đã sa ngã. Chúng ta cũng nhiều lần lầm lỗi, chỉ có Chúa Giêsu biết vâng theo thánh ý Thiên Chúa Cha nên đã chiến thắng các chước cám dỗ.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu: Luôn vâng phục Thiên Chúa để thắng các chước cám dỗ thử thách.

- Dẫn vào bài đọc 1: St 2,7-9.3,1-7

Sau khi được Chúa dựng nên, Adong Eva sống rất hạnh phúc. Nhưng ông bà đã nghe lời ma quỷ phạm tội kiêu ngạo, nên bị Chúa phạt khốn khổ, gây hậu quả thảm khốc cho loài người, đó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 5,12.17-19

Thánh Phaolô xác quyết: Do Adong Eva kiêu ngạo làm theo ý riêng mà loài người bị phạt. Nhưng nhờ Chúa Giêsu vâng lời làm theo ý Chúa Cha mà mọi người được cứu rỗi. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 4,1-11

Tin Mừng hôm nay thuật lại trước khi đi giảng đạo, Chúa Giêsu ăn chay và chịu ma quỷ cám dỗ. Nhờ vâng thánh ý Chúa Cha, Người đã chiến thắng vẻ vang.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ nhờ vâng theo thánh ý Chúa Cha. Chúng ta quyết noi theo gương Người và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh có sứ mạng dạy bảo mọi người tuân hành thánh ý Chúa để được cứu rỗi. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn dùng lời giáo huấn và gương sáng chu toàn sứ mạng Chúa giao.

2. Con người ngày nay sống giữa các thứ cạm bẫy của tiền của, thú vui, danh vọng. Xin cho mọi người biết noi gương Chúa Giêsu, chọn Thiên Chúa hơn chọn giàu sang vui sướng ở đời.

3. Tổ tiên chúng ta kiêu ngạo cậy sức mình nên sa ngã phạm tội. Xin cho các Kitô hữu biết sống khiêm nhường, luôn trông cậy Chúa, để thắng được các chước cám dỗ.

4. Chúa Giêsu nhờ cậy dựa vào Chúa Cha mà chiến thắng ma quỷ. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết làm theo Lời Chúa, để sống xứng đáng làm con cái Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ, cho chúng con siêng năng cầu nguyện ăn chay bố thí hằng ngày.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page