Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Tư Lễ Tro

Hãy Ăn Năn Sám Hối Và Làm Việc Lành

(Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-18)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay, mùa chúng ta sám hối tội lỗi, nhiệt thành cầu nguyện, ăn chay bố thí, để được nên người mới, được sống lại với Chúa Kitô.

Việc xức tro nhắc chúng ta là con người mỏng dòn yếu đuối có ngày phải chết. Cần chuẩn bị cho cái chết đó, để được hưởng phúc muôn đời.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sống mùa chay sốt sắng, bằng cách gia tăng cầu nguyện, hy sinh bố thí hằng ngày.

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 2,12-18

Dân Chúa đã phạm tội nên bị Chúa phạt mất mùa đói khát. Ngôn sứ Gioen kêu gọi họ ăn năn sám hối, thật lòng trở về với Chúa, để được Chúa nhân từ tha thứ. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Cr 5,20-6,2

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sám hối là làm hòa lại với Chúa. Vì khi phạm tội, con người đã cắt đứt liên hệ với Chúa. Và Mùa Chay là mùa sám hối, mùa cứu độ.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 6,1-18

Trong Mùa Chay, Chúa Giêsu dạy phải cầu nguyện, ăn chay bố thí, để đền tội, nhưng cần làm ba việc lành đó vì lòng mến Chúa yêu người, chứ không vì mong được người đời khen ngợi. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Hôm nay bắt đầu Mùa Chay, mùa thanh luyện tâm hồn. Với tâm tình sám hối chân thành, chúng ta tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh gồm người lành kẻ dữ. Xin cho người lành biết hy sinh cầu nguyện cho kẻ tội lỗi ăn năn, để Hội Thánh được tinh tuyền thánh thiện, nên nguồn ơn cứu rỗi cho mọi người.

2. Mùa Chay nhắc nhở con người mỏng dòn yếu đuối, nay còn mai mất, cần chết cho tội lỗi với Ðức Kitô, để cùng được sống lại vinh hiển với Người.

3. Mùa Chay là mùa sám hối tội lỗi, cải thiện đời sống. Xin cho những người rối rắm, những kẻ tội lỗi hoặc đã lìa bỏ Chúa được sớm quay về với Chúa.

4. Mùa chay là mùa gia tăng cầu nguyện, ăn chay, bố thí. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết làm các việc lành đó vì lòng mến Chúa yêu người, để lập công đền tội.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con trong Mùa Chay gia tăng cầu nguyện, ăn chay bố thí, chết cho tội lỗi, để được sống lại với Chúa. Xin thương ban ơn giúp sức chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page