Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Lễ Thánh Gia Thất Năm A

Thánh Gia Là Gương Mẫu Mọi Gia Ðình

(Hc 3,3-7.14-17; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Lễ Thánh Gia Thất, kính nhớ gia đình thánh thiện Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và Thánh Giuse, gương mẫu các gia đình Công Giáo.

Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy Thánh Gia Thất đã nêu gương các nhân đức cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc gia đình, nhất là gương thương yêu tha thứ nhau.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho gia đình chúng ta nhiệt thành noi gương Thánh Gia Thất, nhất là gương thương yêu tha thứ nhau.

- Dẫn vào bài đọc 1: Hc 3,3-7.14-17

Ðoạn sách Huấn Ca hôm nay dạy kẻ làm con phải sống hiếu thảo với cha mẹ. Ai sống hiếu thảo thì được Chúa thương tha tội, được Chúa ban cho nhiều ơn lành hồn xác và được nhận lời cầu nguyện.

- Dẫn vào bài đọc 2: Cl 3,12-21

Thánh Phaolô dạy mọi người trong gia đình phải sống nhân hậu, khiêm tốn, thuận hòa, nhất là thương yêu tha thứ cho nhau. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 2,13-15.19-23

Tin Mừng hôm nay thuật lại Thánh Giuse thương lo cho gia đình, đang đêm đem Hài Nhi và Mẹ Maria trốn sang Ai Cập, vì vua Hêrôđê tìm giết Hài Nhi, đúng như lời Chúa báo trước qua miệng các ngôn sứ.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Thánh Gia Thất nêu gương mọi nhân đức cho các gia đình Công Giáo. Chúng ta quyết noi gương và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh hằng quan tâm dạy dỗ và bảo vệ hôn nhân gia đình. Xin cho gia đình Công Giáo biết vâng nghe và làm theo giáo huấn của Hội Thánh, nhất là thương yêu tha thứ nhau, để được bình an hạnh phúc.

2. Gia đình là nền tảng xã hội và Giáo Hội đang bị lung lay tan vỡ. Xin Thánh Gia thương giúp họ vượt qua cơn thử thách gian nan, bằng cách yêu thương tha thứ nhau.

3. Giáo dục gia đình bảo đảm cho tương lai con cái. Xin cho cac bậc cha mẹ luôn quan tâm dạy dỗ con cái về đức tin và nhân cách, để chúng sống xứng đáng làm người và làm con Chúa.

4. Chúa dạy con cái phải thảo hiếu cha mẹ. Xin cho những người làm con trong các gia đình của cộng đoàn chúng ta luôn làm theo Lời Chúa dạy, để được Chúa thương tha tội và ban nhiều ơn lành hồn xác.

Chủ tế: Lạy Chúa, Thánh Gia Thất là gương mẫu mọi nhân đức cho các gia đình. Xin cho gia đình chúng con biết noi gương, nhất là gương thương yêu tha thứ nhau, để được sống bình an hạnh phúc.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page