Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C

Thiên Chúa Viếng Thăm Dân Người

(Mk 5,1-4; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Chúa nhật cuối cùng trong những ngày chúng ta đợi chờ Chúa đến cứu độ chúng ta.

Lời Chúa hôm nay loan báo Chúa sẽ đến với chúng ta, đem bình an hạnh phúc cho chúng ta, hiến thân đền tội chúng ta, nếu chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón nhận Người như Mẹ Maria.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta thành tâm thống hối tội lỗi, chuẩn bị tâm hồn đón rước Chúa đến cùng chúng ta, và anh chị em đồng bào đồng loại chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Mk 5,2-5

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Mikha ca ngợi Bêlem là một làng bé nhỏ mà đã trở nên cao trọng, vì là nơi Ðấng Cứu Thế sinh ra, đem bình an hạnh phúc cho nhân loại.

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 10,4-10

Thánh Phaolô cho biết Thiên Chúa không thích hy lễ và lễ toàn thiêu, nên Chúa Giêsu đến thực thi ý Người, hiến thân chuộc tội loài người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 1,39-45

Tin Mừng hôm nay thuật lại: sau khi cưu mang Chúa Giêsu, Ðức Maria vội vả đem Chúa đến cho gia đình bà Ysave, và bà đã ca tụng Mẹ được phước làm Mẹ Thiên Chúa nhờ tin Lời Thiên Chúa.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Ðức Mẹ mang Chúa cứu thế đến cho gia đình bà Ysave và gia đình chúng ta. Chúng ta hân hoan đón rước Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng đem Chúa Cứu Thế đến cho gia đình nhân loại. Xin cho Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng bằng lời rao giảng, và việc bác ái hằng ngày.

2. Chúng ta là con cái Chúa, Chúa cũng nhờ chúng ta mang Chúa đến cho anh chị em chúng ta. Xin cho các Kitô hữu nhiệt tâm hoàn thành bổn phận, bằng lời cầu nguyện, việc bác ái và gương sáng đời sống.

3. Nhiều người ngày nay noi gương Ðức Mẹ, đem tình thương Chúa đến cho mọi người. Xin cho họ luôn can đảm vượt qua mọi khó khăn trở ngại, hy sinh phục vụ người nghèo khổ bất hạnh.

4. Ðức Maria được làm Mẹ Thiên Chúa vì đã tin vào Lời Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta noi gương Mẹ: tin Chúa thờ Chúa hết lòng, để được hưởng nhờ ơn cứu độ.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa được Mẹ Maria mang đến gia đình bà Ysave. Xin Chúa cũng thương đến với gia đình chúng con, đem ơn cứu rỗi cho chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page