Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A

Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta

(Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 4, Chúa nhật sau cùng của Mùa Vọng, mùa trông đợi Chúa đến cứu độ chúng ta.

Lời Chúa hôm nay cho biết chỉ còn ít ngày nữa Chúa sẽ đến ở cùng chúng ta, chia sẻ thân phận hèn mọn với chúng ta, và dẫn chúng ta về cõi trời là quê hương thật của chúng ta.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa đến ở cùng chúng ta, nâng đỡ hướng dẫn chúng ta trên đường về Quê Trời.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 7,10-14

Bài đọc sau đây thuật lại ngôn sứ Isaia cho vua Acáp một dấu chỉ để tin tưởng. Ðó là trinh nữ sẽ sinh con trai, dặt tên là Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 1,1-7

Thánh Phaolô khẳng định Chúa Cứu Thế sẽ đến như lời các ngôn sứ đã báo trước. Người thuộc dòng dõi vua Ðavít và là Con Thiên Chúa tối cáo. Người đến kêu gọi chúng ta làm dân thánh của Người. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 1,18-24

Tin Mừng hôm nay thuật lại: Chúa sai thiên thần đến bảo Thánh Giuse rước Ðức Maria vợ mình về nhà, vì Bà mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần, và Con Bà sinh ra là Ðấng cứu chuộc loài người, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Với lời "Xin Vâng" của Ðức Mẹ và sự vâng lời của Thánh Giuse, Thiên Chúa Ngôi Hai đã xuống thế làm người. Chúng ta hoan hỉ đón rước Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng giúp Chúa sinh ra trong tâm hồn mọi người. Xin cho các thành phần Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng bằng đời sống yêu thương bác ái hằng ngày.

2. Nhân loại ngày nay đang đau khổ vì bạo lực hận thù. Xin Chúa đến ở cùng mọi người, cho con người sống hòa thuận thương yêu nhau.

3. Chúa đến ở cùng chúng ta, cứu chúng ta khỏi lầm than tội lỗi. Xin cho chúng ta luôn sẵn sàng đón rước Chúa vào tâm hồn chúng ta.

4. Thánh Giuse đã vâng lời Chúa rước Ðức Mẹ về nhà. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương thánh cả, luôn vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương cho Con Chúa sinh ra làm người ở cùng chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành tin theo Chúa và làm theo Lời Chúa dạy, để được sống muôn đời.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page