Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A

Thầy Có Phải Là Ðấng Phải Ðến Không?

(Is 35,1-6.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Mùa Vọng. Chúng ta vui mừng vì gần ngày Chúa đến cứu rỗi chúng ta.

Thật sự Chúa đã đến rồi. Chúa đã đến cách đây hơn 2,000 năm khi sinh xuống làm người tại Bêlem. Nhưng cho đến nay, vẫn còn nhiều người chưa nhận ra được Chúa. Chính vì thế, mỗi năm khi đến Mùa Vọng, Hội Thánh thôi thúc chúng ta dọn đường cho Chúa đến với chúng ta và tất cả mọi người.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết lo dọn đường cho Chúa đến trong tâm hồn chúng ta và anh chị em chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 35,1-6.10

Ngôn sứ Isaia mời gọi mọi người hân hoan phấn khởi, vì Chúa sắp đến cứu khỏi mọi khốn khổ phần hồn phần xác. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Gc 5,7-10

Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê tông đồ khuyên dân Chúa chớ chán nản, một hãy kiên tâm chờ Chúa đến, như nhà nông kiên tâm mong chờ đất trổ sinh bông trái.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 11,2-11

Thánh Gioan Tiền Hô sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu có phải là Ðấng Cứu Thế muôn dân đang đợi không. Chúa lấy việc làm của Người minh chứng Người là Ðấng Cứu Thế. Ðó là Người trả lời cách gián tiếp cho thánh Gioan và cũng là nội dung Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa sắp đến cứu độ chúng ta, chúng ta hân hoan đón rước Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh có sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu độ, đem nguồn an vui đích thực đến cho mọi người. Xin cho lời rao giảng của Hội Thánh được nhiều người chấp nhận.

2. Ơn cứu độ của Chúa là giải thoát con người khỏi lầm than khốn khổ phần hồn phần xác. Xin cho mọi người thành tâm sám hối tội lỗi và kiên tâm bền chí chờ đợi Chúa đến.

3. Chúa Giêsu là Ðấng Thiên Sai, là Ðấng cứu độ duy nhất của loài người. Xin cho mọi người hết lòng tin kính để được hưởng nhờ ơn cứu độ.

4. Chúa Giêsu nhìn nhận thánh Gioan Tiền Hô là cao trọng hơn hết, vì thánh nhân đã hy sinh dọn đường cho Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết hy sinh dọn đường cho Chúa đến cứu độ mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ðấng Thiên Sai, là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của loài người. Xin cho mọi người biết tin kính Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page