Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

Mọi Người Sẽ Thấy Ơn Cứu Ðộ

(Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, là mùa chúng ta mong chờ Chúa đến cứu rỗi chúng ta.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa đến ban ơn lành phần xác, cứu rỗi linh hồn, mỗi người phải cải thiện đời sống, gia tăng việc bác ái, cố gắng thanh sạch, dọn đường sửa lối cho Chúa đến.

Chúng ta hiệp với chủ tế và cộng đoàn dâng thánh lễ. Xin cho chúng ta tích cực dọn đường cho Chúa đến cứu chúng ta và mọi người.

- Dẫn vào bài đọc 1: Br 5,1-9

Dân Chúa bị lưu đày khổ sở nay được Chúa đưa về trong danh dự và vinh quang. Ðó là hình ảnh loài người sẽ được cứu vớt khi Chúa đến, và là ý nghĩa của bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Pl 1,4-6.8-11

Thánh Phaolô khen các tín hữu đã góp phần rao giảng Tin Mừng. Ngài khuyên họ và chúng ta tích cực sống bác ái, để được cứu độ trong ngày Chúa đến lần thứ hai. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 3,1-6

Tin Mừng hôm nay thuật lại Thiên Chúa sai thánh Gioan Tiền Hô đi dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Ông vâng lời Chúa đi khắp nơi kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để lãnh nhận ơn cứu rỗi.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa thương đến cứu rỗi hồn xác chúng ta. trong niềm hân hoan chờ đón Chúa, chúng ta khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh tiếp tục sứ mạng Chúa giao cho thánh Gioan Tiền Hô dọn đường cho Chúa đến cứu rỗi mọi người. Xin cho các thành phần Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng, bằng lời cầu nguyện và việc bác ái hằng ngày.

2. Thánh Gioan kêu gọi mọi người chịu phép rửa sám hối là chừa bỏ tội lỗi, cải thiện đời sống. Xin cho mọi người nhiệt tâm thực hành việc sám hối hằng ngày.

3. Nhiều Kitô hữu ngày nay mất ý thức tội lỗi, coi thường lỗi lầm. Xin Chúa thương soi sáng cho họ biết việc lành phải làm điều dữ phải lánh.

4. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu thực thi bác ái và sống Lời Chúa để dọn đường cho Chúa đến. Xin cho cộng đoàn chúng ta tích cực thi hành hằng ngày, đặc biệt trong Mùa Vọng này.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con sám hối tội lỗi, thực thi công bình bác ái theo lời Thánh Gioan mời gọi, để dọn đường cho Con Chúa đến cứu độ chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page