Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C

Hãy Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện Luôn

(Gr 33,14-16; 1Tx 3,12-42; Lc 21,25-28.34-36)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay bắt đầu Năm Phụng Vụ mới, và cũng khởi đầu Mùa Vọng là mùa trông đợi Chúa đến cứu rỗi chúng ta. Chúa đến với chúng ta hằng ngày qua các Bí Tích, đặc biệt Người đến hai lần: khi giáng sinh làm người để cứu rỗi chúng ta, và vào ngày tận thế để phán xét chung mọi người.

Và hôm nay là Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng. Chúa báo trước những sự lạ sẽ xảy ra trong ngày Người đến lần thứ hai, và dạy chúng ta lo làm lành lánh tội và cầu nguyện luôn để được cứu thoát.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta tỉnh thức chuẩn bị ngày Chúa trở lại.

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 33,14-16

Ngôn sứ Giêrêmia loan báo trong bài đọc sau đây: Chúa sẽ đến cứu dân Người như đã hứa. người sẽ ban cho họ Ðấng Công Chính, để cứu giúp họ và chúng ta sống an cư lạc nghiệp.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tx 3,12-42

Thánh Phaolô khuyên các tín hữu yêu thương nhau, nhứt là sống thánh thiện đẹp lòng Chúa, để khỏi bị khiển trách trong ngày Chúa quang lâm. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 21,25-28.34-36

Tin Mừng hôm nay thuật lại những việc lạ sẽ xảy ra trong ngày tận thế. Ngày đó sẽ đến thình lình, nên mỗi người phải lo chừa bỏ tội lỗi và tỉnh thức cầu nguyện để cứu thoát.

- Cầu nguyện cho mọi người: (lời nguyện giáo dân)

Chúa dạy chúng ta tỉnh thức cầu nguyện để đón Chúa đến cứu rỗi. Trong niềm khao khát chờ đợi Chúa, chúng ta tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh lãnh sứ mạng thánh hóa dân Chúa bằng các Bí Tích và lời Cầu Nguyện. Xin cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh biết dùng các phương thế Chúa ban mà thánh hóa nhân loại.

2. Loài người đang sống trong hận thù bạo lực, trong kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, gây ra bao cảnh chết chóc đau thương. Xin cho mọi người đối xử với nhau trong bác ái yêu thương như thánh Phaolô khuyên bảo.

3. Nhiều người đang đắm chìm trong tửu sắc, đa mang sự đời, không lo gì ngày sau. Xin cho họ được thức tỉnh, cải thiện đời sống, để xứng đáng đón Chúa đến cứu rỗi.

4. Chúa sẽ đến giải thoát chúng ta bất thần như chiếc lưới chụp xuống đầu chúng ta. Xin cho cộng đoàn tín hữu chúng ta tỉnh thức làm lành lánh dữ và cầu nguyện luôn.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con mong đợi Chúa đến cứu thoát chúng con. Xin cho chúng con biết lo cải thiện đời sống, tỉnh thức cầu nguyện hằng ngày.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page