Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A

Hãy Sẵn Sàng. Con Người Sẽ Ðến

(Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Chúng ta bước vào Mùa Vọng và bắt đầu Năm Phụng Vụ mới. Mùa Vọng là mùa trông đợi Chúa đến cứu độ chúng ta... Chúa đến với chúng ta hai lần đặc biệt, lần thứ nhất khi Người sinh ra làm người tại Bêlem để cứu rỗi loài người; và ngày cánh chung Người sẽ đến lần thứ hai để phán xét chung nhân loại.

Hôm nay là Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. Lời Chúa mời gọi chúng ta chuẩn bị tâ hồn sẵn sàng đón Chúa, vì Chúa sắp đến cứu độ chúng ta; và vì Chúa đến thình lình, chúng ta phải tỉnh thức sẵn sàng chờ đón Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tỉnh thức, sẵn sàng đón rước Chúa đến cứu rỗi chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 2,1-5

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia tiên báo Chúa đến cải tạo mọi sự: Dân Chúa sẽ được quý chuộng và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi họ, và Chúa ban hòa bình thịnh vượng cho họ cũng như cho chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 13,11-14

Thánh Phaolô bảo chúng ta phải tỉnh thức chờ Chúa đến cứu rỗi chúng ta. Tỉnh thức là cải thiện đời sống, trở nên người mới theo gương Chúa Kitô. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 24,37-44

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước Người sẽ đến thình lình. Chúng ta phải tỉnh thức, phải chuẩn bị sẵn sàng. Ai chuẩn bị sẵn sàng sẽ được Người cứu thoát, kẻ không chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị bỏ lại.

- Cầu nguyện cho mọi người: (Lời nguyện giáo dân)

Bắt đầu Mùa Vọng, chúng ta trông chờ Chúa đến cứu độ chúng ta, chúng ta quyết tâm tỉnh thức và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh và giao cho sứ mạng rao giảng, chuẩn bị mọi người đón Chúa đến cứu độ. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng Chúa phú giao.

2. Nhiều người chưa biết Chúa là Ðấng cứu độ duy nhất của loài người. Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho họ tin rằng chỉ có Chúa mới cứu được hồn xác mọi người.

3. Chúa sẽ đến bất ngờ, vào ngày giờ chúng ta không biết trước. Xin cho chúng ta luôn tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng, đón rước Chúa.

4. Thánh Phaolô dạy tỉnh thức là dứt bỏ mọi việc xấu xa và thực hành các nhân đức theo gương Chúa Giêsu. Xin cho cộng đoàn tín hữu chúng ta biết vâng nghe và làm theo lời thánh nhân truyền dạy.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương đến cứu rỗi chúng con. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức cải thiện đời sống, để sẵn sàng đón rước Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page