Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm B

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ

(Ðn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng trong năm Phụng Vụ. Chúng ta hiệp với Hội Thánh mừng kính Chúa Giêsu là Vua.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết Chúa Giêsu là Vua tối cao, là Vua nhân từ, là Vua yêu thương... Mừng kính Chúa Giêsu Vua là chúng ta nhớ bổn phận chúng ta là con dân của Người, phải làm chứng cho Người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết chọn Chúa Giêsu làm Vua điều khiển cuộc đời chúng ta và gia đình chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðn 7,13-14

Ngôn sứ Ðaniel loan báo Chúa Giêsu được Chúa Cha trao ban vương quyền và vinh quang. Vương quyền Người vĩnh cửu và muôn dân phải tuân phục. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Kh 1,5-8

Chúa Giêsu là Vua trên hết các vua. Người đã chịu chết và sống lại để chuộc tội chúng ta. Người là khởi thủy và cùng đích mọi loài mọi vật. Ðó là ý nghĩa đoạn sách Khải Huyền sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 18,33-37

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu xưng mình là Vua, nhưng Người không phải  là vua theo kiểu thế gian, mà là Vua chân lý. Người làm vua để làm chứng cho sự thật là Thiên Chúa.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Vua tối cao. người là Vua sự thật và là vua hy sinh chuộc tội chúng ta. Chúng ta tôn phong Người làm vua và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh có sứ mạng tiếp nối Chúa Giêsu Vua, làm chứng cho sự thật tuyệt đối là Thiên Chúa. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn nhiệt tâm hoàn thành sứ mạng bằng chính đời sống đức tin của mình.

2. Nhiều người lầm lạc, không tin Thiên Chúa là chân lý duy nhất cứu độ loài người. Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho họ nhận biết: chỉ có Chúa là Thiên Chúa cứu độ con người.

3. Có những người tôn thờ của cải thú vui xác thịt hơn tôn kính Chúa Giêsu Vua. Xin cho họ tin nhận chỉ có Chúa Giêsu là Vua, hướng dẫn mọi người đến cõi phúc chân thật muôn đời.

4. "Tôi đã đến thế gian làm chứng cho sự thật". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết làm chứng Chúa là Thiên Chúa chân thật, bằng cách sống đạo nhiệt thành sốt sắng hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến thế gian làm chứng cho sự thật là Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết làm chứng Chúa là Vua chân thật của mọi loài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page