Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm B

Ba Ðiều Sau Hết

(Ðn 12,1-12; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 33 thường niên, cũng là Chúa Nhật áp chót năm Phụng Vụ.

Lời Chúa nhắc chúng ta nhớ đến các biến cố sau cùng của đời chúng ta là sự chết, tận thế, phán xét... Thiên Chúa sẽ phán xét và thưởng phạt mỗi người vào ngày chúng ta chết và vào ngày tận thế. Ðiều quan trọng là phải tỉnh thức chuẩn bị sẵn sàng, vì ngày giờ đó sẽ đến thình lình như kẻ trộm.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Chúa cho chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng đến trước mặt Chúa, với tâm hồn trong sáng tốt lành, để được Chúa thưởng.

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðn 12,1-3

Ngôn sứ Ðaniel loan báo: Vào ngày tận thế, người lành sẽ được hưởng phúc trường sinh, kẻ dữ phải bị phạt muôn đời. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 10,11-14.18

"Chúa Giêsu chỉ dâng hiến lễ một lần trên thánh giá, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ người thánh hóa được nên hoàn hảo, và đáng hưởng vinh quang với Người. Ðó là nội dung đoạn thư hôm nay.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 13,24-32

Tin Mừng hôm nay cho biết: ngày tận thế sẽ đến bất ngờ với những điểm lạ trên trời dưới đất; Và Chúa Giêsu sẽ uy nghi ngự đến phán xét kẻ sống và kẻ chết.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai, phán xét kẻ sống và kẻ chết. Chúng ta tỉnh thức chuẩn bị và khẩn khoản nài xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng giúp con cái tỉnh thức chuẩn bị cho ngày Chúa phán xét. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn hoàn thành sứ mạng, bằng lời rao giảng và gương sáng đời sống của mình.

2. Nhiều người sống như không có ngày phán xét. Xin cho họ hiểu biết: cuộc sống tạm này chuẩn bị cho đời sau được thưởng hay bị phạt muôn đời.

3. Ðặc biệt các Kitô hữu, xin cho họ luôn tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa phán xét, để được hưởng phúc trường sinh.

4. "Ngày giờ nào tận thế không ai biết trước được". Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng, để bất cứ ngày nào Chúa trở lại, chúng ta cũng được về Quê Trời hưởng phúc với Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm ơn Chúa, vì Chúa đã thương báo trước ngày tận thế sẽ đến thình lình để chúng con chuẩn bị. Xin cho chúng con nhiệt tâm tỉnh thức hằng ngày.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page