Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm B

Mến Chúa Yêu Người

(Ðnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28-34)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 31 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy tính ưu việt của đạo Chúa, là yêu mến Chúa hết lòng và thương yêu đồng loại như chính mình, vì Thiên Chúa là Ðấng "trọn tốt trọn lành", đáng cho mọi người kính mến hơn hết, và đồng loại là chính hình ảnh của Người.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta nhiệt tâm tuân giữ giới răn trọng nhất của Chúa, là "mến Chúa hết lòng và yêu người như mình".

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðnl 6,2-6

Ông Môisen kêu gọi dân Chúa kính mến Chúa hết lòng hết sức, để được sống lâu, được hạnh phúc trong miền đất đầy sữa và mật. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 7,23-28

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô xác quyết Chúa Giêsu là vị Thượng Tế muôn đời thánh thiện cao cả. Người dâng mình một lần là đủ để đền tội cho dân.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 12,28-34

Một kinh sư hỏi Chúa Giêsu: "Ðiều răn nào trọng nhất?" Chúa đáp: "Ðiều răn trọng hơn hết là mến Chúa hết lòng và thương yêu mọi người như chính mình". Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu dạy chúng ta điều răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Chúng ta quyết tâm thực hành luật Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng dạy bảo con cái tuân giữ giới răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng.

2. Thánh Gioan bảo: Ai nói mến Chúa mà không yêu người là nói dối. Xin cho các Kitô hữu biêt thương yêu giúp đỡ nhau phần hồn phần xác, để tỏ lòng kính mến Chúa.

3. Ngày nay bạo lực hận thù đang hoành hành trên khắp thế giới, gây biết bao đau thương tang tóc cho con người. Xin cho mọi người quảng đại, yêu thương tha thứ nhau.

4. "Hãy mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình". Xin cho cộng đoàn chúng ta hết lòng tuân giữ giới răn trọng nhất này, để giữ trọn lề luật của Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con điều răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Xin ban ơn giúp sức chúng con thực hiện hằng ngày.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page