Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm B

Xin Cho Con Ðược Thấy

(Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 30 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ trọn cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa Giêsu là Ánh Sáng. Người đã chữa người mù ở Giêricô được sáng mắt. Người cũng chữa chúng ta sáng mắt tâm linh, nếu chúng ta can đảm và tin tưởng chạy đến Chúa như người mù trong Tin Mừng hôm nay.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa thương mở mắt tâm hồn, cho chúng ta thấy đường về quê hương thật trên trời.

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 31,7-9

Ðang lúc dân Chúa bị đày khổ sở ở Babylon, ngôn sứ Giêrêmia loan báo: Thiên Chúa sẽ thương dẫn họ về quê hương, vì Người là Cha nhân lành của họ. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 5,1-6

Chúa Giêsu là Vị Thượng Tế được Thiên Chúa tuyển chọn như đã chọn ông Aharon, để cầu an cho loài người và dâng lễ đền tội cho dân. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 10,46-52

Tin Mừng hôm nay thuật lại: trên đường lên Giêrusalem chịu chết chuộc tội loài người, Chúa Giêsu đã chữa lành người mù Báttimê, vì anh hết lòng tin Chúa.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian và là Ðấng cứu độ muôn người. Chúng ta hết lòng tin kính Chúa và thành khẩn kêu xin.

1. Hội thánh có sứ mạng đem Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian đến mọi người. Xin cho các thành phần Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và gương sáng của mình.

2. Trên thế giới có biết bao người mù lòa thể xác cũng như tinh thần. Xin Chúa thương cứu chữa, cho họ nhận biết Chúa là Ðường duy nhất dẫn về Quê Trời.

3. "Lòng tin của anh đã chữa anh". Xin cho mọi người hết lòng tin Chúa, để được Chúa cứu chữa bệnh tật phần xác, nhất là bệnh tật phần hồn là tội lỗi.

4. "Anh đi theo Người trên đường Người đi". Xin cho cộng đoàn chúng ta can đảm đi theo Chúa trên đường khổ nạn của Người, là sẵn sàng vác thập giá hằng ngày với Người.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chạy đến Chúa, tin tưởng phó thác vào Chúa, mỗi khi chúng con gặp gian gian, thử thách.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page