Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm B

(Chúa Nhật Truyền Giáo)

Hy Sinh Phục Vụ Theo Gương Chúa Giêsu

(Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 29 thường niên...

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta các diều kiện để theo Chúa. Muốn theo làm môn đệ Chúa, phải hy sinh phục vụ như Người, vì "Người không đến để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến mạng sống cứu chuộc muôn người" (Mc 10,45).

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta xứng đáng làm môn đệ Chúa, bằng đời sống hy sinh phục vụ. Ðặc biệt xin Chúa cho chúng ta và nhiều người hy sinh giảng đạo Chúa, vì hôm nay là ngày cầu nguyện cho việc giảng đạo.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 53,10-11

Chúa Giêsu là tôi trung của Thiên Chúa, đã hiến thân chịu chết chuộc tội mọi người, và làm cho muôn người được nên công chính. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 4,14-16

Trong đoạn thư hôm nay, thánh Phaolô xác nhận Chúa Giêsu là vị Thượng Tế tối cao từ trời xuống. Người đã chịu trăm ngàn thử thách để thông cảm nỗi yếu hèn của chúng ta, và giúp chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 10,35-45

Qua việc hai Tông Ðồ Giacôbê và Gioan xin được làm lớn, Chúa Giêsu dạy: Ai muốn làm môn đệ Người, phải hy sinh chịu khổ như Người. Ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ hầu hạ mọi người. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

"Chúa Giêsu đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người". Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh tiếp nối Chúa Giêsu hy sinh phục vụ mọi người. Xin cho các thành phần Hội Thánh tận tâm tận lực hy sinh vì mọi người, theo gương Thầy Chí Thánh của mình.

2. "Chén đắng Thầy uống, các con cũng sẽ uống". Xin cho các Kitô hữu sẵn sàng chịu gian lao đau khổ với Chúa, để hiệp công cứu rỗi với Người.

3. "Ai muốn làm lớn giữa chúng con thì phải làm người phục vụ các con". Xin cho những vị làm lớn trong đạo, ngoài đời, biết hy sinh phục vụ như Lời Chúa dạy.

4. "Mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và Gioan". Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta tránh xa tật xấu đó, luôn sống yêu thương hòa thuận với nhau.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh phục vụ và hy sinh phục vụ đến chết để cứu rỗi chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con biết sống theo gương Chúa luôn.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page