Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm B

Làm Sao Ðược Sống Ðời Ðời?

(Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 28 thường niên...

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta cách thức dùng của cải đời này để đổi lấy "sự sống muôn đời". Ðó là rộng rãi "bố thí cho người nghèo khổ". Sở dĩ người thanh niên giàu có trong Tin Mừng hôm nay không được sống đời đời là vì anh không biết dùng của cải Chúa ban cho mục đích đó.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết dùng của cải Chúa ban vì phần rỗi chúng ta và mọi người.

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 7,7-11

Nhờ ơn Chúa soi sáng, người công chính biết quý chuộng Ðức Khôn Ngoan hơn sức khỏe, vàng bạc của cải, nên được mọi sự lành và được giàu có. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 4,12-13

Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa. Người thấu suốt lòng dạ con người. Người sẽ khôn ngoan xét xử mọi tư tưởng cũng như tâm tình của chúng ta. Ðó là nội dung đoạn thư hôm nay.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 10,17-30

Tin Mừng hôm nay dạy những ai muốnd được "sống muôn đời", phải khôn ngoan dùng của cải Chúa ban để bố thí cho người nghèo và giúp việc Chúa. Họ sẽ được gấp trăm ở đời nầy, và sự sống muôn đời ở đời sau.

- Cầu nguyện cho mọi người:

"Hãy bán những gì con có, mà cho người nghèo". Chúng ta quyết tâm làm theo Lời Chúa dạy và khẩn thiết cầu xin.

1. Hội thánh là hiện thân của Chúa ở trần gian. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh tận tâm thương yêu giúp đỡ mọi người, nhứt là những người nghèo khổ bất hạnh.

2. Nhân loại có kẻ giàu người nghèo. Xin Chúa cho những người giàu biết thương yêu giúp đỡ kẻ nghèo vượt qua cơn túng thiếu của họ.

3. "Hãy bán những gì con có mà cho người nghèo, con sẽ được một kho tàng trên trời". Xin cho các Kitô hữu chúng ta biết làm theo Lời Chúa dạy hằng ngày.

4. Ai từ bỏ mọi sự vì Thầy và vì Tin Mừng sẽ được lại gấp trăm ở đời này và sự sống muôn đời ở đời sau. Xin cho các giáo hữu cộng đoàn chúng ta luôn làm như thế.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương ban của cải cho chúng con. Xin cho chúng con biết khôn ngoan dùng nó đúng theo ý Chúa muốn.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page